Nærnett felt i Pressens Faglige Utvalg

PFU: - Nærnett brøt god presseskikk

Pressens faglige utvalg (PFU) mener at Nærnett i sin dekning av busspassasjer som ikke fikk være med bussen, har brutt punkt 4.14 og 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder to nettartikler publisert på Nærnett i september 2017. Artiklene handlet om at en ung rullestolbruker ble nektet adgang på en buss, i den første artikkelen fordi bussjåføren ikke «gadd» å hjelpe ham ombord. Klager er Yrkestrafikkforbundets lokalavdeling med samtykke både fra bussjåføren og fra en avdelingsleder i Nettbuss. Forbundet organiserer bussjåførene i selskapet som kjører på oppdrag fra fylkeskommunen.

Klager mener Nærnett ikke har undersøkt fakta tilstrekkelig, og ikke gitt den reelt kritiserte part mulighet til samtidig imøtegåelse. Nærnett kontaktet det fylkeskommunale selskapet FRAM, men i den første omtalen fikk verken Nettbuss, som kjører den aktuelle ruta, eller bussjåføren, mulighet til å gi sin versjon. Faktum var at det ikke var mulig å bruke rullestolheisen på bussen fordi betjeningspanelet for heisen var forsvunnet. Klagen omfatter i alt ni punkter i Vær Varsom-plakaten.

Nærnett avviser klagen på samtlige punkter. avisen mener FRAM, som ansvarlig for kollektivtrafikken, er korrekt kilde for å imøtegå kritikken som ble reist fra den avviste rullestolbrukeren. Nærnett viser videre til at Nettbuss fikk komme til orde i den oppfølgende artikkelen, i tråd med kravet til tilsvarsrett. Det vises ellers til at sjåføren ikke var navngitt eller identifisert på annen måte.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at det eksisterer ulike versjoner av hva som skjedde da rullestolbrukeren ikke fikk reise med bussen fra Moa til Ørsta. Dette gjelder blant annet språkbruken sjåføren skal ha anvendt seg av, og også hvordan og av hvem alternativ transport ble skaffet til veie.

Det som i ettertid imidlertid er avklart er at årsaken til at rullestolbrukeren ikke fikk komme ombord var at det ikke var mulig å bruke bussens rullestolheis. Dette kunne Nærnett ha fått avklart ved å kontakte busselskapet Nettbuss. Som det framgår av den påklagede artikkelen hadde ikke representanten for Nettbuss' oppdragsgiver, det fylkeskommunale selskapet FRAM kunnskap om den aktuelle hendelsen, noe som ble gjort klart for journalisten. For utvalget er det åpenbart at artikkelen utløste en imøtegåelsesrett for Nettbuss, i tråd med kravet i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.

Om Nettbuss hadde fått brukt sin imøtegåelsesrett ville også etter alt å dømme årsaken til transportnekten blitt avklart. Slik det nå framsto var det sjåførens vrangvilje som var årsaken. Utvalget mener derfor også at Nærnett opptrådt i strid med plakatens krav til faktakontroll, punkt 3.2.

Nærnett har brutt punktene 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.       

Oslo 23. januar 2018

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård,
Liv Ekeberg, Eva Sannum, Sylo Taraku, Nina Fjeldheim

Nærnett

Les flere artikler fra Nærnett.