Network Administration AS er slått konkurs

Politiet: – Vi mottar fortsatt info fra Brasil

SLÅTT KONKURS: Selskapet hvor Tor Hallaråker er styreleder ble slått konkurs tidligere i år. Selskapet skulle investere i utlandet, blant annet Brasil. Faksimile: Brønnøysundregistrene

Investeringene gikk ikke som planlagt. Norsk politi mottar fortsatt informasjon om selskapet fra brasilianske myndigheter, landet hvor selskapet skulle investere.

Etter å ha overført 42,259.000 norske kroner uten styrets godkjenning, ble sjefen i et stort norsk entreprenørfirma, Austad Maskinstasjon AS, i vår tiltalt for grov økonomisk utroskap.

Les mer: Flere millioner overført til private kontoer

Den enorme summen gikk til Tor Hallaråker fra Volda sin private konto. Pengene skulle blant annet brukes til investeringer i Brasil, gjennom selskapet Network Administration AS.

Oppsumerende video nederst i saken.
Les mer:
Volda-mann fikk millioner til ulike prosjekter

Tvangsoppløst selskap   

Tor Hallaråker sitt selskap Network Administration AS ble 31. mai 2017 tvangsoppløst. I Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene står det:

«Sist innsendte årsregnskap 2014... Avviklingen skjer etter konkursloven og dekningslovens regler.»

Årsberetning fra Brønnøysundregisteret
ÅRSREGNSKAP: Network Administration AS mangler regnskap for flere år. Selskapet ble derfor tvangsoppløst 31. mai 2017. Foto: Arkiv

Grunnet mangelfull innrapportering blir selskapet nå gjennomgått av advokat Cathrin Lid Heilund for å se hva selskapet drev med, og om det noen gang har vært verdier i selskapet.

– Enkelte forhold i konkursboet er ennå ikke klare. Uten pliktig regnskap blir selskaper automatisk avviklet. Siden det ikke er meldt inn årsregnskap er det nå opprettet konkursbo, sier Heilund.

Olav Fure er registrert som daglig leder i selskapet. Han sier til Nærnett at han aldri har hatt en fungerende rolle i selskapet.

– Vi kom aldri i gang med det vi startet opp for. Selskapet har aldri fungert. Jeg har ikke hatt så mye med det å gjøre, og aner ikke hva som skjer, sier Fure.

Fure henviser til Tor Hallaråker for mer informasjon om selskapet.

Slik er eierforholdet i selskapet:

Advokat Heilund opplyser til Nærnett at gjennomgangen av konkursboet vil være ferdig i løpet av oktober.

Les mer: Daglig leder i Austad maskinstasjon AS: - Jeg føler meg sviktet

Usikkert hvem som vitner

Det er fortsatt usikkert om Tor Hallaråker må vitne om hvor millionene han mottok har tatt veien, i rettssaken mot Nils Olav Folladal. 

– Jeg er ikke innkalt som vitne, sier Tor Hallaråker til Nærnett.

Ut over dette har ikke Hallaråker ønsket å kommentere saken. Under rettssaken som starter i Steinkjer i desember skal det avgjøres om Folladal hadde rett til å overføre millionene til Hallaråker.

TILTALEN: Retten skal bedømme om tiltalte, Nils Olav Folladal, blant annet brøt denne loven da han overførte penger fra Austad maskinstasjon AS til Tor Hallaråker.

Bevisoppgaven til rettssaken, som inneholder navneliste over vitner, er ennå ikke klar.

Nærnett erfarer imidlertid at det vil være avklart i løpet av november hvem som skal vitne, måneden før rettssaken.

Etterforskning av Hallaråker

Politiadvokat Amund Sand i Trøndelag politidistrikt sier til Nærnett at de utarbeidet en tiltale for å bedømme om Folladal har begått noe kriminelt.

– Med denne tiltalen skal retten bedømme om Folladal hadde rett til å bruke pengene til Austad maskinstasjon AS. Dette er en avgrensing vi har gjort. Hallaråker sin innflytelse blir derfor ikke relevant i dette skyldspørsmålet, sier Sand.

Politiadvokaten opplyser videre at politiet i Trøndelag har videresendt materiale fra etterforskningen til øvrige politietater.

– Vi har fortsatt kontakt med brasilianske myndigheter og får en del informasjon derfra. Jeg kan ikke gå i detaljer, men det vi har fått sier noe om realiteten av prosjektene som ble presentert for Folladal, sier politiadvokat Sand.

Har du tips i saken? Tips oss på: nett@hivolda.no

UTLANDET: Network Administration AS skulle utvikle infrastruktur i Brasil. Skatteetaten varslet politiet da de ble overført flere millioner fra Norge til Brasil. Senere sjekket poltiet om prosjektene var virkelige. De mottar fortsatt informasjon fra Brasil. Foto: Arkiv

Vurdering av videre etterforskning  

Tor Hallaråker er verken siktet eller tiltalt i saken. Den siktelsen han fikk i tidlig fase, har politiet gått bort ifra.

– Hvis det dukker opp nye opplysninger vil vi vurdere saken videre, sier politioverbetjent Eivind Klokkersund i Møre og Romsdal politidistrikt.

Klokkersund opplyser at politiet i Møre og Romsdal har gjort en lokal etterforskning av Hallaråker hvor de har vurdert om prosjektene hans var reelle.

Les mer: Hallaråkers tidligere selskaper

– Vi har etterforsket Tor Hallaråker tidligere for å se om det har blitt begått straffbare handlinger, utover dette kan jeg ikke utdype noe mer, sier Klokkersund.  

Nærnett erfarer at det vil bli gjort nye vurderinger under eller i etterkant av rettssaken i desember hvis det kommer frem noen nye opplysninger.

RETTEN: Selskapet som trolig ble brukt for å få Folldal til å investere er nå konkurs. Retten skal avgjøre om Folladal hadde rett til å overføre over 42 millioner til Hallaråkers private konto. Foto: Arkiv

Forsvaret til Folladal

Den tiltalte trønderen, Nils Olav Folladal, har nå byttet forsvarer. Den profilerte advokaten Christian Wiig er satt inn som ny forsvarer.

– Jeg lar meg aldri intervjue forut for en rettssak og jeg har varslet min klient om at han ikke skal la seg intervjue før hovedforhandlingen, sier den tiltaltes forsvarer, Wiig, til Nærnett.

Ler mer: Tiltalte risikerer å måtte betale erstatning

RETTEN: 4. desember starter rettsaken som skal bedømme om det har skjedd noe kriminelt da millionene ble overført. Foto: Inntrøndelag tingrett

Nils Olav Folladal er tiltalt for å ha handlet i strid med selskapets interesser, og vist grov økonomisk uforstand mot Austad Maskinstasjon i rollen som daglig leder. Ifølge tiltalen skal han med forsett ha forsøkt å oppnå en uberettiget vinning for seg eller andre.

Dato for straffskyld

Inntrøndelag tingrett skulle egentlig behandle saken 27. mars 2017. Rettssaken ble senere utsatt.

Les mer: Rettssak utsatt tre dager før den skulle opp

– Den tiltalte fremla legeerklæring i vår. Dette ga gyldig forfall, saken blir derfor utsatt på ubestemt tid, sier politiadvokat Sand.

Rettssaken mot Folladal starter nå 4. desember 2017. Retten hadde først satt av fire dager til rettsforhandlinger, men har nå utvidet behandlingen til seks dager.

Endelig påstand om straffskyld vil bli langt frem av Inntrøndelag tingrett i Steinkjer 11. desember 2017.

Har du tips i saken? Tips oss på: nett@hivolda.no

Dette er saken:

  • Tor Hallaråker fikk i løpet av 2013 - 2015 overført over 42 millioner kroner til sin private konto, fra Austad Maskinstasjon AS.
  • Beløpene skulle brukes til investeringer i Brasil, i forbindelse med fotball-VM i 2014 og OL i 2016.  
  • Pengene har ikke blitt tilbakebetalt, og det har ikke blitt fremlagt andre verdier.
  • Nils Olav Folladal er tiltalt for å ha overført millionene uten styrets godkjenning, i rollen som daglig i Austad Maskinstasjon AS.
  • Tiltalen hevder at beløpene var lån Hallaråker skulle bruke til investeringer.
  • Lånene som ble gitt til Hallaråker skulle gi gode renteinntekter for Austad Maskinstasjon AS.
  • Ifølge tiltalen mot Folladal ble det aldri opprettet noen form for tilbakebetalingsavtale mellom bedriften og Hallaråker.