«Kvinne»-saker nedprioriteres

– Jeg synes det er vanskelig å nå frem med feminine saker på kommunestyremøter.

Nina Vedeld Telseth jobber i barnehage, og ønsker en helsestasjon for barn på lik linje med helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten. Hun brenner for barns psykiske helse og krever at dette blir tatt mer på alvor. Derfor mener hun også at barnehagene trenger økt bemanning.

Ikke tatt på alvor

Da hun nylig presenterte disse sakene på kommunestyremøtet i Volda, opplevde hun å ikke bli tatt seriøst. De som var tilstede nikket til det hun hadde å si, men det ble ikke videre diskutert noen tiltak. Telseth tror dette kan skyldes at de som sitter i kommunestyret er for gamle, og at det er for få kvinner.

–​ Hva er det som er viktigst? Er det veiene og tunnelene, eller er det de feministiske verdiene som går på eldre, unge, og psykisk helse?

Telseth forteller at det kan være vanskelig å få de feministiske verdiene og holdningene inn i vårt samfunn. Det gjelder å ha tro på seg selv som kvinne, å våge å stå frem, og tørre å være den en er.

Nina Vedeld Telseth var med på å arrangere markeringen i Ørsta. Foto: Ina Christin Løvseth

Holdningsskapende arbeid

Kvinner Opp og Fram er en politisk nøytral kvinnegruppe, som holder til Volda/Ørsta. Målsettingen er å drive informativt arbeid for å øke andelen kvinnelige politikere, øke engasjementet til kvinner i samfunnet, og for å informere om kvinners rettigheter.

–​ Det er viktig at vi jobber med kvinnedagen, og at vi tenker at kvinnedagen er noe som skal være hver dag.

Telseth definerer det å være feminist som det å være opptatt av likeverd, solidaritet og demokrati. Hun sier at det er viktig å tenke at alle er like mye verdt, uansett kjønn og nasjonalitet. 

–​ Dette handler ikke om mann og kvinne, men om holdningene våre. Det er viktig å jobbe inn disse verdiene tidlig med barna, sier Telseth.

Kvinner med kraft

For tredje år på rad har Telseth vært med på å arrangere en markering av kvinnenes dag i Ørsta. Feiringen ble åpnet med kunstutstillingen «Kvinner med kraft» med Marita Bett Aakre, etterfulgt av sterke appeller og et tog fra kunsthuset til Ørsta kulturhus. 

Marita Bett Aakre her med et portrett av sin datter. Foto: Ina Christin Løvseth