Kristen ungdomsarbeider ut mot Pride i leserinnlegg

Pride Sølvi

Det var 7.mars at et leserinnlegg av Sølvi Viola Skinlo ble trykket i papirutgaven til Møre-Nytt. Hun skriver sine meninger om blant annet Pride og organisasjonen FRI.

Les leserinnlegget her (ekstern lenke).

I innlegget skriver hun at hun ble lei seg da hun, i lokalavisa der hun kommer fra, kunne lese at kommunestyret hadde vedtatt å ønske Pride velkommen.

Skinlo er en 49 år gammel kvinne fra Breim. Hun jobber som frivillig barne- og ungdomsarbeider ved Stryn Kristne senter. Der er hun ansvarlig for ungdomsavdelingene og leder søndagskolen annen hver uke.

Skeive er ikke farlige

– Sånne innlegg viser hvorfor det er et behov for Bygdepride, sier Rune Sæbønes

Rune Sæbønes under Bygdepride i fjor. FOTO: Kjell Arne Steinsvik/Over Bakken foto

som er styremedlem i Bygdepride, om leserinnlegget.

Han håper Bygdepride kan hjelpe til med å alminneliggjøre det å være skeiv på bygda.

Meningen med Bygdepride er å vise at skeive ikke er farlige. Det handler om å vise aksept, toleranse og likeverd, men vi har full respekt for ytringsfrihet, sier Sæbønes når vi spør om tankene hans angående leserinnlegget.

Sæbønes sier at selve Bygdepride-arrangementet i år vil bli større enn i fjor siden det vil gå over en ekstra dag, men legger til at det kan bli vanskelig å toppe det som skjedde i fjor.

–      Ungdommer er lett påvirkelige

Sølvi Viola Skinlo. FOTO: Privat

Skinlo forteller at hun har fått mange positive meldinger på leserinnlegget sitt.

– Ungdommene er lett påvirkelige og er i en fase hvor de blir formet, og ingen forteller de hva som er rett og galt. Pride-paradene åpner opp for at grenser sklir ut og at folk blir ødelagt av å leve i et vakuum der ingen regler finnes, og dermed ingen trygghet.

Hun legger til at negativiteten er mest synlig i de større byene.

–  I bygdene er det stort sett regnbueflagget og en vanlig marsj, men på større plasser avsløres det mer hva som ligger bak. Med masse perverse ting i togene, som vi ikke vil at våre barn skal se. Selv om de tingene ikke er like synlig på bygdene, ligger det samme ånd bak.

Sæbønes er enig i at ungdommer er lett påvirkelige, men at det er derfor Pride er så viktig.

–  Vi håper vi kommer til å se at samfunnet i sin helhet blir mer inkluderende. Vi kan dessverre fremdeles se at folk blir slått ned på gata i Norge, fordi de leier hverandre i hendene.

Han legger til at han ikke skjønner hva hun mener med perverse ting i togene.

Vil ingen til livs

Skinlo synes det er viktig å skille mellom sak og person. Om noen velger å leve homofilt eller noe annet hun ikke synes er bra, er det ikke personen hun vil til livs. Hun tror bare ikke det fører så godt av gårde.

–      Jeg tenker at Gud har laget et fundament å bygge samfunnet på, altså far, mor og barn. Det er ikke noe man kan bytte ut, så går alt like bra.

Hun legger til at hun tror noe mangler om du vokser opp uten for eksempel en far. Hun tror det er ting som bare en far kan gjøre, for dame og mann er skapt til å gjøre forskjellige oppgaver.

Avviser Skinlo sin fremstilling

FRI-leder Ingvild Endestad avviser Skinlo sin fremstilling

I leserinnlegget skriver hun også om sine meninger om FRI, som er en organisasjon som arbeider politisk og sosialt for at mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet skal kunne leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert eller trakassert.

Skinlo skriver blant annet at organisasjonen jobber for at alle grenser for kjønn og seksualitet skal utslettes.

Det reagerer leder Ingvild Endestad i FRI på, og avviser Skinlo sin framstilling.

–      Nei. FRI jobber for at likeverdige voksne mennesker selv skal kunne bestemme over egen kropp og seksualitet. Vi jobber verken for å endre seksuell lavalder, oppløse ekteskap og så videre, forteller hun.

Endestad sier at de jobber mot krenkelser og trakassering.

–      Vi jobber derimot for å styrke den enkeltes rett til ikke å utsettes for seksuelle krenkelser, seksuell trakassering eller tvinges til å inngå i relasjoner de ikke ønsker kun fordi samfunnet har bestemt det, sier leder i FRI, Ingvild Endestad.

De viser til at vitenskapelige funn, ikke støtter Skinlo sitt syn.

–      Det vi vet fra forskning, er at barn med likekjønnede foreldre klarer seg like bra eller i noen tilfeller bedre enn andre barn, sier leder i FRI Ingvild Endestad.

– Mulig å få hjelp

«Det finnes alltid en løsning for den som vil ha hjelp, det finnes en veldig god løsning!» skriver Skinlo i innlegget sitt.

–   Jeg er ikke enig i den teorien om at man er født homofil.

Hun er derimot klar over at det kan oppstå sterke følelser.

–      Det er reelt at noen føler det, men det betyr ikke at de er skapt sånn, eller at det er noe de ikke kan bli fri fra. Det er akkurat som at man kan føle veldig sterkt for å være utro, men det betyr ikke at det er riktig. Men Gud kan tilby hjelp, og han har en vei ut av det, sier Skinlo.

Hun forteller selv at hun har sett mange klipp på YouTube. Klippene viser folk som står fram og forteller sine historier.

–      De kom ut av det med Guds hjelp og kraft. Det må være et samarbeid mellom personene og Gud, for Gud tvinger ingen. Så man må åpne opp for å tro, og tro på at det han sier er best.