Livs- og stressmestringsforedrag arrangert av Volda ungdomsråd

Psykisk helse

Seminar: kommunepsykolog Runar Hovde holdt foredrag om psykisk helse for ungdommen i Volda. FOTO: Andreas Jakobsen

Fredag morgen ble det på Øyra skule holdt et seminar om psykisk helse av kommunepsykolog Runar Hovde. Seminaret ble arrangert av Volda ungdomsråd og tiende klasser ifra Folkestad skule, Dalsfjord skule og Volda ungdomsskule ble invitert.

Livsmestring og stressmestring var tema, da kommunepsykolog Runar Hovde kom til Øyra skule for å holde foredrag om psykisk helse. Volda ungdomsråd arrangerte seminaret etter medlemmene selv fikk besøk av Hovde sent i mars.

– Det er sikkert mange som har sett at vi er opptatt av psykisk helse. Ekstra interessert ble vi da kommunepsykolog Runar Hovde hadde et lite foredrag for oss om psykisk helse, skriver Volda ungdomsråd på Facebook.

Hovde understreker at livsmestring er utrolig viktig for unge. Han forteller blant annet at en manglende evne til livsmestring kan være hovedårsak til dårlig psykisk helse. Kommunepsykologen mener det er bra at livsmestring nå er en del av læreplanen.

Tabubelagt

Mari Ims Lied og Veronica Wilhelmsen, som begge er medlemmer i Volda ungdomsråd, mener det snakkes altfor lite om psykisk helse blant unge:

Veronica Wilhelmsen (t.v.) og Mari Ims Lied (t.h.) er begge enige om at det snakkes for lite om psykisk helse. FOTO: Fredrik Hoel

– Det er tabubelagt å snakke om psykisk helse, og ungdommer i dag rapporterer om mye stress i skolehverdagen. 

De trekker blant annet frem ungdata-undersøkelsen ifra 2017, som var siste år undersøkelsen ble gjennomført i Volda. Videre forteller de at det merkes at motivasjonen til elever synker fra åttende til tiende klasse. 

Det er ikke bare ungdomsrådet som mener det er mye press og motivasjonsproblemer innad i skolen. Oppvekstsjef i Volda kommune Per Ivar Kongsvik og helsesøster Lisbeth Hoggen Totland er også enige i dette. 

– Elevene er slitne og lever under mye press. I tillegg til å ha tre prøver i uka, skal de trene og være sosiale også, sier Totland til Nærnett.

Les mer her: Håper på bedre Ungdata-resultater

Inn i læreplanen

På hjemmesidene til Utdanningsdirektoratet (Udir) står det at folkehelse og livsmestring er ett av tre tverrfaglige tema i læreplanverket. Dette temaet skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og det skal gi muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Udir skriver videre om temaet at det er viktig med en positiv utvikling av selvbilde og en trygg identitet i barne- og ungdomsårene.

Kommunepsykolog Runar Hovde FOTO: Fredrik Hoel

Runar Hovde forteller at livsmestring er veldig viktig, men kan være en utfordring ettersom de har så mange påvirkninger i livet deres. Han ramser opp at levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk og forbruk av personlig økonomi er viktige faktorer til å ha kontroll på livet.

Kommunepsykologen mener det er viktig å vite at lærere også har en stor arbeidsoppgave for å forhindre dårlig psykisk helse blant elever. Han forklarer videre at rundt 28 prosent av unge med vansker sa de ikke hadde positiv relasjoner med lærer eller elever.

– Dårlige og negative relasjoner til lærere kan lett bli opplevd som et personlig nederlag. Nettopp det å kunne se og anerkjenne eleven blir en viktig del av kompetansen til lærere, forteller Hovde under foredraget. 

Faktorer for og mot psykisk helse

Runar Hovde presenterte også noen risikofaktorer som kunne resultere i dårlig psykisk helse: 

Risikofaktorer

 • Et belastende familieforhold
 • Et lite støttende nettverk
 • Mobbing og sosial isolasjon
 • Belastende barnehage- eller skoleerfaringer
 • Fysisk sykdom

På neste lysbilde presenterte Hovde noen beskyttelsesfaktorer som kunne hjelpe til å få en god psykisk helse

Beskyttelsesfaktorer

 • Et godt familieforhold
 • Sosiale faktorer og relasjoner
 • Et støttende nettverk
 • Gode opplevelser og minner fra barnehage eller skole
 • God fysisk helse
 • Positive relasjoner til lærere

Kommunepsykologen avsluttet økten med å understreke at ingenting kunne løses med et foredrag alene. Han forklarte at det lå et visst ansvar hos medelever, foreldre og ikke minst lærere. Hovde tror at når lærerne får opplæring og kompetanse innenfor psykisk helse vil de hjelpe til å minske presset på elevene.

I en klasse med 30 elever:

 • har 6 elever psykiske plager til enhver tid, dette tilsvarer 15-20 prosent. 
 • har 2,4 elever en psykisk lidelse, dette tilsvarer 8 prosent.
 • får 11 elever en psykisk lidelse innen der er 16 år, dette tilsvarer 37 prosent.