Mann dømt for overgrep fikk straffen redusert

En mann i 30-årene, bosatt i Volda kommmune, er dømt til seks måneders fengsel etter å ha anket en dom fra i fjor.

Mannen var i juni i fjor dømt for seksuelt overgrep mot barn under 14 år, i tillegg til å ha vært i besittelse av 544 bilder av seksualiserte barn. Dette melder Møre-Nytt.

Han var i Søre Sunnmøre tingrett dømt til ett års fengsel, i tillegg til å betale 75.000 kroner til den fornærmede. Saken ble anket til Frostating lagmannsrett. Der fant lagmannsretten bevismessig grunnlag for straffeskylden til den tiltalte.

Erkjente forholdene

Lagmannsretten understreker at det ikke ville blitt en straffesak dersom den tiltalte ikke hadde erkjent forholdene. Mannen skal derfor få en ikke ubetydelig reduksjon i straffen.

Frostating dømte mannen til seks måneders fengsel. Fullbyrdingen av 90 dager av straffen ble utsatt med en prøvetid på to år. Han ble også idømt å betale de opprinnelige 75.000 kronene i oppreisning til den fornærmede i saken.