Rødt ble valgjoker – Vi er ikke enige om alt

Rødt ble valgjoker – Vi er ikke enige om alt

RØDGRØNN ALLIANSE: Volda Raudt ved Gudrun Kløve Juuhl vil støtte den rødgrønne konstellasjonen. (Foto: Niklas Løkken)

Sølvi Dimmen sin konstellasjon vil samarbeide med Rødt, ikke med Venstre. Rødt sin eneste kommunestyrerepresentant sier at partiet vil stå på egne ben. 

– Vi kommer bare til å samarbeide med de rødgrønne om sakene vi er enige om. 

Gudrun Kløve Juuhl fra Volda Raudt skal sitte i kommunestyret. Dette til tross for at Rødt etter valgnatten ikke hadde et eneste mandat. Men etter at de resterende stemmene var talt opp hadde Rødt stjålet ett mandat fra Ap.

Dimmen sin konstellasjon med MDG, SV og Ap trengte dermed støtte fra enten Venstre eller Rødt for å få et flertall i kommunestyret. Valget falt på Rødt. 

– Vi står fritt til å stemme «nei» til ting som Sølvi Dimmen foreslår, men som vi mener er dumme. 

Juuhl forteller videre at hun er usikker på hvordan det rødgrønne samarbeidet vil fungere. 

– Det er vanskelig å vite. Vi vil eksempelvis bygge ny barnehage, Sollia barnehage. MDG og SV har det programfestet, men det har ikke Ap og Sp. Sp vil også bygge bru til Folkestad, det vil ikke vi. 

Juuhl sier likevel at hun tror at et rødgrønt samarbeid vil fungere best for Rødt. 

– Vi er ikke enige om alt, men vi i Rødt tror at vi er komfortable med å støtte en rødgrønn allianse.