Rotevatnet kan bli Voldas kilde til reservedrikkevann

lars fjaervold volda kommune vann avløp

VURDERES: I tillegg til å være en populær badeplass, vurderes Rotevatnet som kilde til reservedrikkevann. (Foto: Patrick Hansen)

Gode prøver og nær beliggenhet til renseanlegget gjør Rotevatnet til en utmerket kandidat til reservedrikkevannskilde i Volda kommune.

VOLDA: Det har nå blitt bestemt av Helse- og omsorgsdepartementet at alle kommuner i Norge må ha etablert et reservedrikkevann. I likhet med mange andre kommuner, har ikke Volda kommune noe reservedrikkevann etablert ennå. Kommunen er nå i arbeid med å finne akkurat hvilket vann som skal brukes.

lars fjaervold volda kommune vann avløp
POSITIV: Prosjektleder Lars Fjærvold sier at prøvene lover godt. (Foto: Patrick Hansen)

– Rotevatnet er en stor vannkilde i nærheten av anlegget vårt for rensing av drikkevann. Vi ser på dette som den billigste og beste løsningen per dags dato, men vi har bedt om at det blir sett på både fordeler og ulemper i konsulentoppdraget vi har lyst ut, forteller Lars Fjærvold.

Fjærvold er prosjektleder ved vann og avløp i Volda kommune og sier at prosessen foregår ved å bruke en «blåse». På Rotevatnet ser denne ut som en plastikkbeholder som flyter midt på vannet, og det er her prøvene blir tatt.

– Vi senker en sylinder ned til tolv meters dyp, på et fast punkt og med jevne mellomrom. Vi tar også prøver hvis det har vært ekstrem nedbør eller hvis det har skjedd noe som gjør at vi mistenker at vannet kan ha dårligere kvalitet. Deretter sender vi prøvene til et selskap som analyserer vannprøvene for oss.

blåse rotevatnet kilde reserve drikkevann
«BLÅSE»: Denne plastikkbeholderen viser hvor prøvene blir tatt. (Foto: Patrick Hansen)

Prosjektlederen forteller at prøvene så langt har sett veldig bra ut, og på lik linje med prøvene fra Dinglavatnet. 

– Renseanlegget vårt vil trolig kunne rense vannet slik det er i dag. Vi håper at vi kan ta den avgjørelsen i løpet av 2020, men spørsmålet er om vi har nok prøver til å konstatere at det er en forsvarlig kilde å bruke, sier Fjærvold.

Se Nærsynets reportasje her: