Den årlige oppryddingen av Runde

Lørdag 10. mars arrangeres den årlige dugnaden for opprydding av Runde, for da skal øya være klar for fuglenes ankomst.  

I fjor ble det plukket ett tonn med søppel, og rundt 100 personer deltok på aksjonen. Dette året håper arrangørene på flere frivillige. 

Kunnskap, båtturer og rydding

Dagen starter med et informasjonsmøte, og det vil bli servert en liten matbit. Det vil også bli arrangert båtturer rundt øya for interesserte.

Dette er et viktig og effektivt tiltak. På verdensbasis dør minst en million sjøfugler årlig på grunn av marin forsøpling. Problemet truer Norges fugleliv. 

Dugnaden arrangeres av Runde Miljøsenter, Søre Sunnmøre Reinhaldsverk, Runde Grendalag og Hold Norge Rent.