Flere initiativer fra KFUM Volda volleyball

Sandvolleyball nytt anlegg

SKISSE: Slik skal sandvolleyballanlegget på Årneset se ut etter utvidelsen. Banen helt til høyre blir den nye banen. Det røde feltet inntil banene vil bli tribuneplassen. FOTO: Volda Volleyballklubb. 

KFUM Volda Volleyball opplever stor framgang i rekrutteringen. Interessen er så stor at klubben nå vil utvide sandvolleyballanlegget på Årneset.
 

– Kapasiteten på sandvolleyballanlegget er ikke tilstrekkelig nok mot etterspørselen, forteller Rune Aarflot, leder i klubben.

Anlegget er kommunal eiendom, men volleyballklubben har fått godkjent sin søknad om å utvide av kommunen. Det skal etter planen settes opp to mindre baner ved siden av hverandre som egner seg for de yngste. Disse kan slås sammen til en vanlig bane under turneringer. Det vil også bli satt opp en liten tribune i skråningen mellom parkeringsplassen og banen, som også vil fungere som spensttreningsanlegg og en sikkerhetsvegg for de parkerte bilene, legger Aarflot til.

Kostnadene for utvidingen vil ligge mellom 6-800 000 kroner. En tredjedel vil de kunne få dekket av spillemidler, klubben har selv 50 000 kroner i egenandel, og 65 000 kroner kommer fra dugnadsarbeid. Det resterende skal dekkes av sponsorer.

Leder i Volda Volleyballklubb Rune Aarflot. FOTO: Jonas O. Withbro

– Vi har fått på plass noen sponsorer, og jobber med å skaffe alle vi trenger. Forhåpentligvis er alt klart i løpet av første halvdel i 2019. Vi er klare til å starte så fort pengene er på plass, sier Aarflot.

Uteanlegget er som regel åpent fra mai til oktober, legger han til. 

Volleyball i barneskoler

Klubben har også startet opp prosjektet «Minivolleyball i barneskoler», og allerede skaffet nett og baller til Øyra barneskole. De er også i dialog med Hornindal IL om å starte det samme prosjektet i deres barneskole for å øke deres rekruttering. Aarflot håper også at Ørsta kaster seg på prosjektet.

– Vi har kontaktet dem angående prosjektet, men de ga beskjed om at de ville starte opp på egenhånd. De har godt tilrettelagte fasiliteter, sier han.

Han presiserer også at Norges Volleyballforbund er behjelpelig med å skaffe utstyr og trenerkurs til de som vil være med på initiativet.

Idrett uten alkohol    

Volda Volleyballklubb er også sammen med osloklubben Vestli IL og Hinna IL fra Stavanger med på pilotprosjektet til organisasjonen «Idrett uten alkohol», som samarbeider med Norges Volleyballforbund. Prosjektet er rettet mot ungdom mellom 13-18 år. Aarflot forteller at de annenhver fredag vil stille Voldahallen til disposisjon for at ungdommene skal kunne spille volleyball.

Prosjektleder Åsmund Kleivenes forteller at prosjektet nå er under vurdering hos helsedirektoratet.

– Jeg regner med at vi får tilstrekkelig med midler til å sette i gang pilotprosjektet, og tror vi får klarsignal i starten av april, forteller han.

Han sier også at Volleyballforbundet ønsker å trekke inn samarbeidspartnerne Tine og Lerøy for å sørge for godt kosthold etter øktene.  

Aarflot mener at prosjektet trolig vil settes ut i praksis til høsten.