– Ammunisjonen kan bli brukt til bomber i tilsiktede handlinger

Bildegalleri

Forsvaret gjør 300-400 kontrollerte eksplosjoner av ammunisjonsfunn i året. 

I Voldsfjorden ligger ett av Norges 40 dumpefelt. Ingen vet konsekvensene av ammunisjonsforurensning.

– Noen må ta ansvar, sier Arnt Johnsen i Forsvarets Forskningsinstitutt

Justisdepartementet sier til Nærnett at «krigsetterlatenskaper», deriblant ammunisjon, er Forsvaret sitt ansvar. Forsvaret sier på sin side at de mangler både bemanning og økonomiske midler for å rydde opp langs hele Norges kyst. Alle funn av ammunisjon skal meldes til politiet. Ved mistanke om at funnet består av militær ammunisjon vil politiet sende bistandsanmodning til Forsvaret. Det skjer 300-400 ganger i året. Næravisa har vært i kontakt med en mengde etater i forbindelse med saken. Felles for alle er mangel på oversikt og kunnskap. Forsvaret mener egen post i statsbudsjettet til kartlegging av det potensielle problemet er på tide.

Illustrasjon av dumpefelt. Minst 200 000 tonn ammunisjon ligger langs norskekysten. Illustrasjon: Forsvaret

– Departementene vegrer seg for å ta ansvar. Det vil være store utgifter i forbindelse med en kartlegging og og opprydning. Ansvaret dyttes derfor mellom store departementene, sier han.

Ammunisjonen kan misbrukes

Norges 40 dumpefelt har eksistert siden andre verdenskrig. Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) anslår at det ligger minst 200 000 tonn ammunisjon dumpet langs kysten. I tillegg ligger det 350 krigsvrak langs sjøbunnen. De fleste inneholder ammunisjon. Titusener av sjøminer er også en del av krigsetterlatenskapene. Det fins ingen presis oversikt over verken ammunisjon eller innholdet i krigsvrakene. Johnsen sier at selve eksplosivene fortsatt fungerer like bra. Derfor er det bekymring for at diverse sprengstoff kan utgjøre en sikkerhetsrisiko i hendene til uvedkommende.

Granat funnet på sjøbunnen. Sjøvann i kontakt med eksplosivene kan gjøre dem mer ustabile og føre til uprovoserte eksplosjoner. Foto: Forsvaret

– Ammunisjonen kan bli brukt til bomber i tilsiktede handlinger, sier Johnsen.

Flere farer med dumpefelt

Flere av stoffene i ammunisjon er klassifisert som giftige og kreftfremkallende. I Voldsfjorden, som langs store deler av den norske kysten, ligger det flere oppdrettsanlegg. At flere oppdrettsanlegg ligger i nærheten av dumpefelt gir grunn til bekymring.

Området merket som «Spoil Ground» er dumpefeltet i Voldsfjorden. To oppdrettsanlegg ligger i nærheten, markert med små bokser med en fisk i.  Skjermdump: Gulesider

Johnsen mener farene ved dumping av ammunisjon har blitt glemt vekk med tiden. Selv tror han ikke det er noen umiddelbar fare for livet i havet. FFI har gjort målinger i områder med ammunisjon.

– Konklusjonen så langt er at ammunisjonsforurensning er tilnærmet lik harmløs, både for naturen, fisken selv og mennesker som spiser den, sier Johnsen. Ellers har det blitt gjord lite forskning på området, og det kan dermed ikke utelukkes at organismer som lever i nærheten av dumpefelt kan påvirkes.

– Det er klart at sannsynligheten for å komme borti noe farlig blir større for hver dag som går.

Dumpefelt kan gjøre stor skade hvis det startes en kjedereaksjon av eksplosjoner.

– Når sjøvann kommer i kontakt med ammunisjonen, kan enkelte stoffer omdannes til følsomme eksplosiver. I slike tilfeller kan ammunisjonen eksplodere uten ytre påvirkninger, sier han.

Prosjekt 1448

Det nærmeste man har kommet en kartlegging av ammunisjon på havbunnen er FFIs «Prosjekt 1448 – Kartlegging av krigsetterlatenskaper og dumpet ammunisjon». Prosjektet er nå satt i gang i Bergen. Tidligere funn av blant annet minefelt, krigsvrak, dumpefelt og tyske stillinger vil samles i et geografisk informasjonssystem for å sannsynliggjøre områder hvor krigsetterlatenskaper kan ligge.

Prosjektet finansieres i hovedsak av Forsvarsdepartementet, men Justis og beredskapsdepartementet, Samferdselsdepartement, Nærings- og fiskeridepartementet, Kystverket og Mattilsynet bidrar.

Nært på folket

Det er stadig funn av ammunisjon over hele landet. Det kan være på land, men også i fjøra etter hardt vær og i fiskeredskaper.

– Det er lenge siden det har vært en alvorlig ulykke, men det kan virke som det er nødvendig for å få i gang en systematisk opprydding.

På Søre Sunnmøre ligger tre krigsvrak med mer ammunisjon enn bare til selvforsvar. Fem andre vrak holder kun ammunisjon til eget forsvar. Alle vrakene ligger i området sør for Gurskøya og Sande.