Røde Kors oppfordrer folk til å bli flinkere på risikovurdering i fjellet

Skredgruppen

Stor skredfare: Det foregår redningsarbeid i Sykkylven. Foto: Lene Flataker

– Folk som ferdes i fjellet må gjøre en løpende vurdering av skredfare og værforhold, sier Stine Veie Haug.

Når nærnett snakket med Tormod Eldholm ved Volda Ørsta Røde Kors Skredgruppe, ventet de på helikopter for å hente ut den omkomne på Brunstadhornet i Sykkylven.

– Som i situasjoner på Brunstadhornet i Sykkylven er det avgjørende at redningsmannskap kan komme seg inn i området på en trygg måte. Helikopter trenger sikt og gunstige værforhold dersom de skal ta seg inn i området hvor skredet har gått, og hittil har ikke vært flyvær.

Hun forteller videre at det ble vurdert som for farlig for mannskap å ta seg inn i området til fots grunnet skredfare. Det blir gjort et nytt forsøk på å hente ut den skredtatte i dag. Mannskap fra Volda/Ørsta skredgruppe vil sammen med politi og helikopter avgjøre om det er forsvarlig å frakte redningspersonell inn til den omkomne, og hvorvidt en kan sette ned personell som skal gjøre en innsats.

Klar i løpet av minutter

Vi har beredskap gjennom hele vinteren, og vi øker beredskapen i perioder hvor skredfaren og utfarten øker. Vi har en alarmplan med 29 stykker i skredgruppen, hvor alle blir varslet ved skredulykker. Alle i skredgruppen har utstyr klart i bilene sine til redningsaksjoner. Innen 10 minutter etter vi får varsling har vi mannskap klare på flyplassen og venter på helikopter.

På spørsmål fra nærnett om folk har blitt flinkere til å ta seg forholdsregler i fjellet svarer Stine Veie at hun har inntrykk av at folk generelt er det, men legger vekt på at det er mye god informasjon i tekstvarselet på varsom.no som kan brukes for å ha et bevisst forhold til risiko knyttet til skredfare. Forholdene i fjellet kan endre seg dramatisk i løpet av kort tid. Man må hele tiden revurdere om man skal fortsette, og rette seg etter faretegn som endring i været, signaler fra snøen som for eksempel sprekker rundt skiene og drønnelyder i snødekket. Men Haug sier også at ulykker kan skje selv om man er godt forberedt.

Les mer om saken her.