Ordførerkandidatene skuffet på hjemmebane - slik stemte din valgkrets

Slik stemte din valgkrets

NEDGANG: Volda Høgre og Volda Arbeiderparti stilte med hver sin ordførerkandidat fra Hornindal. Oppslutningen til partiene gikk likevel ned i Hornindal. (Foto: Philip Moe Haugland/Hanne Undem) (Kollasj: Håkon Kvam Lyngstad) 

Volda Høgre og Volda Arbeiderparti gikk ned i oppslutning i Hornindal, ordførerkandidatene til tross. Her er en oversikt over hva din valgkrets stemte. 

Det var knyttet stor spenning til dette kommunevalget. 

Volda og Hornindal kommune skal slås sammen. Det betyr at Volda fikk en ny valgkrets, samtidig som honndølingene fikk flere partier å stemme på. 

Volda kommune skal få en ny ordfører, Jørgen Amdam (Ap) går av. Både Volda Arbeiderparti og Volda Høgre stilte med hver sin ordførerkandidat fra Hornindal. 

Samtidig har et nytt parti sett dagens lys siden sist valg. Volda-lista med Odd Arne Folkestad i spissen har stjålet mange stemmer. 

Her kommer en oversikt over hva de ulike valgkretsene i Volda stemte. 

HORNINDAL KRETS

Ved kommunevalget i 2015 fikk Senterpartiet flest stemmer av partiene i Hornindal med 34,3 prosent. Tallene fra årets valg viser at Sp har befestet sin posisjon i Hornindal krets med hele 48,7 prosent av stemmene. 

ORDFØRERKANDIDAT: Stig Olav Lødemel fra Hornindal og Volda Høgre fikk flest personstemmer ved valget i Volda. (Foto: Philip Moe Haugland)

Det betyr at de fleste innbyggerne i Hornindal stemte på et parti der ordførerkandidaten kommer fra Volda kommune. 

Resultatene viser også at Sp har stjålet velgere fra de andre partiene som stilte med valglister ved sist kommunevalg. Høyre, Ap og Venstre har nemlig gått ned i oppslutning i Hornindal.
Dette til tross for at både Volda Arbeiderparti og Volda Høgre stilte med hver sin ordførerkandidat fra Hornindal. 

Samtidig har ingen av de nye parti-alternativene i Hornindal fått bemerkelsesverdig mange stemmer. Dette tyder igjen på at Sp har stjålet velgere fra de andre partiene fra forrige periode. 

Hornindal hadde også prosentvis flest stemmere av valgkretsene i Volda, med hele 77 prosent.

ØYRA KRETS

Øyra er den største valgkretsen i Volda, med rundt 5100 stemmeberettigede.

I Volda sentrum fikk Høyre den største oppslutningen, med 22,8 prosent. Ap fulgte etter med 15,1 prosent. Her fikk imidlertid valgvinneren Senterpartiet sin laveste oppslutning med 14 prosent.

VALGVINNER: Sp fikk sin laveste oppslutning i Øyra Krets i Volda. Sølvi Dimmen kan likevel bli ordfører. (Foto: Niklas Løkken)

Øyra skiller seg ut av valgkretsene ettersom innbyggerne stemte svært variert.

Eksempelvis fikk SV sin største oppslutning her med 9,4 prosent. Det samme gjelder MDG som fikk 7,5 prosent. Totalt 8 av de elleve partiene fikk minst 5 prosent oppslutning, noe som tyder på stemmene var jevnt fordelt på partiene. 

FOLKESTAD KRETS 

Sp var nest størst i Folkestad med 23 prosent oppslutning.
Men det er liten tvil om hvilket parti som har hatt sterkest innflytelse i Folkestad. Volda-lista fikk hele 42,7 prosent.
Det kan ha en sammenheng med at Volda-lista har programfestet bruer både mellom Folkestad og Volda, og Folkestad og Dalsfjord. Samtidig kommer Volda-lista sin 1. kandidat, Odd Arne Folkestad, fra nettopp Folkestad.
Venstre fikk forøvrig også sin største oppslutning i Folkestad med 13 prosent. 

DALSFJORD KRETS

Vi krysser Dalsfjorden for å komme til Dalsfjord. I likhet med Folkestad stilte Volda-lista sterkt også blant de 430 dalsfjordingene med stemmerett. Her fikk partiet 37,3 prosent, hvilket tilsvarer 78 stemmer.
KrF endte med 15,3 prosent, tett etterfulgt av Sp med 14,4 prosent. I Dalsfjord var også MDG større enn Høyre med en margin på fem stemmer. 

MORK KRETS

I Mork krets brukte 66 prosent av de 655 innbyggerne stemmeretten sin. 76 av dem stemte på Høyre, det tilsvarer 26,5 prosent av stemmene. Senterpartiet fulgte tett etter med 23,3 prosent av stemmene. KrF fikk èn stemme mer enn Ap og ble det tredje største partiet i Mork.

AUSTEFJORD KRETS

Vi avslutter med den siste og minste valgkretsen, nemlig Austefjord. Her bor 285 innbyggere med stemmerett, av disse har 68 prosent stemt. Det vil si at èn eneste stemme vil gi 0,8 prosent oppslutning.

Her ble Senterpartiet partiet med størst oppslutning med 36,8 prosent, hvilket tilsvarer 49 stemmer. KrF og Frp sine fikk sine prosentvis største oppslutninger i Austefjord med henholdsvis 21,1 prosent og 13,5 prosent oppslutning.