Høgskulen skal innføre betalingsparkering

Snart må du betale på høgskulen

Per Halse    FOTO: Håkon Kvam Lyngstad

Fungerende direktør ved Høgskulen i Volda, Per Halse, ønsker at flere skal ta beina fatt. I lang tid har parkeringskapasiteten på Høgskulen vært sprengt. Våren 2018 ble det derfor vedtatt at det skal innføres betalingssparkering.
 

Høgskuledirektør Per Halse forteller til Nærnett at hovedproblemet er de som bor i gangavstand fra skolen, men likevel kjører bil

 – De som bor relativt nær, varierer fra dag til dag mellom å gå og kjøre bil. Dette tror jeg man kan eliminere med en liten avgift, sier Halse.

Overskuddet fra avgiften skal blant annet brukes til å tilrettelegge campus for folk som flittig velger beina eller sykkelen som fremkomstmiddel. Et av tiltakene er å bygge sykkelskur. 

Dårlig kollektivtilbud

Hilde Muren, høgskulelektor ved barnehageutdanningen ved Høgskulen i Volda, har ikke like stor tro på at en avgift vil løse problemet.

– Man vil nok bare betale og parkere på Høgskulen uansett, sier Muren.

Selv pendler hun fra Sæbø hver dag og er avhengig av å kjøre bil. Hun skulle gjerne ha tatt buss til jobb, men det lar seg ikke gjøre med dagens kollektivtilbud i regionen.

– Å kombinere disse busstidene med en åtte timers arbeidsdag er ikke mulig. Samfunnet er bygget opp rundt det å kjøre bil, og kollektivtilbudet her i området er blitt svekket over tid, sier Muren.

Hun foreslår at Høgskulen bør kjøpe inn sykler og spandere reisekort for de ansatte som bor i nærheten. Dette vil redusere antall parkeringer og være en god ide med tanke på skolens miljøtårnprofil, mener hun.

Skolens nærmeste nabo

Aksel Farstad bor vegg i vegg med Høgskolen i et hus han har hatt de siste 40 årene. Han forklarer at parkeringsproblemet har vokst de siste seks til sju årene

– Det er trøblete for oss når folk parkerer nedover langs veien her. Det sperrer halve veien, og søppelbilen må kjøre ut i grøfta for å komme frem, sier Farstad.

Når villparkeringen er på sitt verste, blir oppkjørselen til huset hans brukt som parkeringsplass. Farstad peker ned på gresset, som på begge sidene av veien er blitt slitt bort etter gjentatte parkeringer.

 – For oss hadde det vært bra å få et parkeringsforbud ned denne veien, forklarer Farstad.

Selv om han er for parkeringsavgift, mener Farstad at Høgskulen bør være forsiktig når vedtaket gjennomføres.

– Volda er en liten bygd og må gjøre seg attraktiv for å lokke til seg så mange studenter som mulig, sier Farstad.

Han mener at et toetasjes parkeringssystem over eller under bakken burde blitt vurdert, og at den eventuelle utbyggingen kunne blitt delvis finansiert av avgiften.

– Råd til å betale

Halse sier til Næravisa at styret ved Høgskulen ennå ikke har tatt stilling til hvor høy parkeringsavgiften blir. Hvordan den skal gjennomføres i praksis er også usikkert. Det vurderes å gi enkelte studenter fritak fra betalingen. En eventuell abonnementsløsning kan også bli et alternativ.

– Ser man på bilparken ved Høgskulen i dag ser det ut som at folk har råd til å betale litt ekstra, sier Halse spøkefult.

Høgskulen vedtok en parkeringsavgift hovedsakelig for å løse problemene når det gjelder parkering, men de ønsker også å få færre biler på veien. Det passer bra til skolens Miljøfyrtårnprofil.

Hilde Muren   FOTO: Aleksander Svendsen

– Det skal innføres parkeringsavgift på grunn av plassmangel, men det har også kommet direkte krav fra styresmaktene om at klimagassutslipp skal reduseres, sier Halse.

Skiltplan bør prioriteres

Halse understreker at det første som må planlegges er en god skiltplan. Derfor ønsker Høgskulen et samarbeid med Volda kommune. Dette er viktig for at veiene rundt Høgskulen ikke blir overfylt av biler fordi sjåførene ikke vil betale. I tillegg ønsker Høgskulen å ha en god dialog med de nærmeste naboene, blant annet Volda sykehus. Dersom det ikke blir et samarbeid er det fare for at problemet forskyver seg til områdene rundt Høgskulen.

Rundkjøringen foran Berte Kanutte-huset, som er et av Høgskulens bygg, er blant stedene som ofte blir utsatt for villparkeringer. Til tross for  skilting står det biler ulovlig parkert. 

Parkeringsplass på Høgskulen i Volda   FOTO: Håkon Kvam Lyngstad