Flere søker yrkesfag enn studiespesialiserende fag på Søre Sunnmøre

Søkere VGS

Teknikk og industriell produksjon er et veldig populært fag i fylket, og på Søre Sunnmøre. Det gjør at Ørsta videregående skole ikke har plass til alle som søker

Møre og Romsdal fylkeskommune presenterte onsdag formiddag søkertallene for videregående opplæring i 2019. Det var 3654 ungdommer totalt som søkte videre skolegang. I hele fylket holder trenden seg fra i fjor. Det var 53 prosent av søkerne som søkte yrkesfag, mens 47 prosent søkte studiespesialiserende. Det var 192 flere ungdommer i hele fylket som søkte videregående opplæring sammenlignet med i fjor. Fylkeskommunen sier at dette skylder et større årskull.

Over 50 prosent søkte yrkesfag

Søre sunnmøre speiler resten av fylket. Drøye 46 prosent av ungdommene som søkte videregående utdanning i Søre Sunnmøre har søkt retning som gir generell studiekompetanse. Det betyr at omtrent 54 prosent av ungdommene søkte yrkesfag i år.

Teknikk og industriell produksjon er det mest søkte yrkessfaget i år med 134 søkere. På teknikk og industriell produksjon ved Ørsta videregående skole, er det søkt ti flere enn det er plasser til. Generell studiespesialisering er det mest populære faget ved fag som gir generell studiekompetanse med 217 søkere.

Yrkesfag er mer populært enn studiespesialiserende fag i Søre Sunnmøre