Kommunene på Søre Sunnmøre i samtale om legevaktsamarbeid

En arbeidsgruppe med representanter fra Volda, Herøy, Ulstein, Ørsta og helse og omsorg har ikke blitt enige om modell for samarbeidet. Ulstein-ordfører Knut Erik Engh drar frem diskusjoner knyttet til pasienter i ytre strøk. 

Arbeidsgruppen, ledet av Volda-ordfører Jørgen Amdam, ønsker å komme frem til eventuelle alternativer til samarbeidet om legevakt med Volda sykehus. En alternativ modell for samarbeidet er Orkdal-modellen. Den ville i så fall integrere legevakten for 12 kommuner i sykehuset på Orkdal, og ha åpent for at kommunene kan kjøpe tjenester fra sykehuset. Det melder Møre-Nytt.

Uenighet fra Ulstein

I en melding til arbeidsgruppen skriver Amdam at de på møtet på fredag kom til enighet om Volda-modellen som hovedstrategi. Knut Engh måtte si seg uenig og ytret flere bekymringer i et svar til Amdam: 

«Eg må korrigere deg litt i forhold til det eg oppfatta var «konklusjonen» i møtet (jf. Medieomtale). Eg har ikkje oppfatta at vi har landa på ein modell med samlokalisering av legevakta i/ved sjukehuset i Volda, men at vi synest einige om at det truleg er det alternativet som vil gi best effektivitet og best systemoppfølging. Det var imidlertid ein diskusjon om dette ville vere det mest tenlege for pasientane i ytre strok. Vi drøfta fleire modellar, men vi var samstemte i at helseføretaket bør ha ei eigeninteresse i å samarbeide om køyrelege og eventuelt legevakt sidan dette vil kunne redusere behovet for ambulansetransport. Dette føreset at helseføretaket er villig til å drøfte kostnadsdeling med kommunane.»

I tillegg til Knut Erik Engh og Jørgen Amdam, består arbeidsgruppen av Herøy-ordfører, Camilla Storøy, Ørsta-rådmann, Wenche Solheim og to representanter fra helse og omsorg. 

 

 

Nærnett

Les flere artikler fra Nærnett.