Skredvollen mangler godkjenning

Stanser kontroversiell skredsikring

Foto: Iris Alm

Multiconsult ber om byggestans for byggingen av skredvollen på Vallabøen i Ørsta . 

Det melder Møre Nytt. 

Byggearbeidet har blitt satt i gang uten dokumentasjon for at løsningen Ørsta kommune har valgt for å skredsikre området er i samsvar med regelverket, mener Multiconsult, som er kontrollinstans for prosjektet. Dette kommer  frem i et brev til Ørsta kommune.

Skredsikringen er også satt i gang uten en såkalt kontrollerklæring, som plan og bygningsloven setter krav om før man starter utbygging, mener den uavhengige kontrolløren for skredsikringsarbeidet.

"Det er meget stor risiko for at det som er bygget må  gjøres om igjen", skriver tekniker Christian Rekdal Havnegjere i Mullticonsult i brevet.

Selskapet skal tidligere ha advart mot å sette i gang arbeidet. 

Kommunen ser alvorlig på bekymringsmeldingen, men har enda ikke fått satt seg skikkelig inn i saken. Den kommunal tekniske enheten, som er byggherre, har ifølge Kåre Hjelle, som er enhetsleder for byggesak og oppmåling i kommunen, kontaktet de ansvarlige foretakene for å få avklart omstendighetene, melder Møre-Nytt.

Onsdag skrev Nærnett om at flere huseiere i området nekter å betale en egenandel på rundt 20.000 per husstand for skredsikringen.