Flere bedrifter på Søre Sunnmøre kan bli rammet av streik førstkommende mandag

Storstreik i privatsektor

Forhandlingene for lønnsoppgjøret i 2018 er i gang. Foto: Hege Nilsen Ahlquist

Både Ulstein- og Kleven Verft kan bli sendt ut i streik hvis ikke partene blir enige.

Opptil 36.000 ansatte kan bli sendt ut i streik etter brudd i lønnsoppgjøret. Det forhandles i år om tidligpensjon, AFP og dekning av kost og losji i deler av industrien. Det opplyser Fri Fagbevegelse. 

Et tema som skal diskuteres er Tjenestepensjonen. Denne ordningen sikrer ansatte i bedrifter pensjon i tillegg til folketrygden, og er en viktig sak for LO.

Det er flere bedrifter på Søre Sunnmøre som kan bli rammet av streik hvis ikke LO og YS blir enige med NHO innen søndag. Ulstein- og Kleven Verft er noen av de.

Konstituert konsernsjef i Kleven Verft, Olav Tanberg.
Foto: KLEVEN

Konstituert konsernsjef i Kleven Verft, Olav Tanberg, sier til Nærnett at konsekvensen for driften ved verftene av en eventuell streik har de ikke full oversikt over enda.

– Det pågår sentral mekling og vi vet ikke enda om det blir streik. Det vi vet er at dersom det blir streik så vil våre verft bli rammet. 

AFP-ordningen er viktig

Bjarne Pettersen, tillitsvalgt ved Ulstein Verft, sier han tror det blir streik på mandag, da det er store saker partene skal bli enige om.

– Det er veldig tunge saker de skal forhandle om i år, og meklingen har ikke kommet noe særlig på vei. Så vi tror faktisk det blir streik. 

Det er særlig fire punkter det skal bli enighet om mellom LO og YS, og noen er viktigere enn andre forteller Pettersen.

– AFP-ordningen er svært viktig for oss da vi har en del personer hos oss i dag som faller ut av ordningen. Dekning av reisekost- og losji for leietakerne våre er også svært viktig.

Streikeretten gir arbeidstaker makt

Professor ved Høgskulen i Volda, Paul Bjerke. Foto: Høgskulen i Volda

Professor ved Høgskulen i Volda, Paul Bjerke, mener streikeretten gir arbeidstakersiden en reell makt til å fremme og kjempe for sine interesser.

– Normalt er det arbeidsgiver som har styringsretten og dermed all makt i forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver på arbeidsplassen. Streikeretten er dermed den eneste formelle muligheten til å kjempe for sine interesser som arbeidstakere. 

Forhandlingene fortsetter hos Riksmegleren, og partene må bli enige innen søndag for å unngå en slik streik. Hvis de ikke blir enige vil norsk privat sektor kastes ut i en storstreik. 

LO og NHO ønsket ikke å kommentere saken.