Problematisk pendling

Busstilbud Volda

Buss FOTO: Bernhard Moe Nyquist

Lite gunstige rutetider på busstilbudet fra Volda til Ørsta på morgen og kveld

Strekningen fra Volda til Ørsta tar tretten minutter med buss. Folk som bor i Volda, og jobber i Ørsta, har bare mulighet til å reise kollektivt én gang i timen på morgen og kveld. Håvard Moltubak jobber på kjøpesenteret i Ørsta, og hvis han skal komme seg til jobben ved bruk av kollektivtransport, kommer han enten femtifem minutter for tidlig, eller fem minutter for sent på jobb.

håvard portrrett
Håvard Moltubak
FOTO: Bernhard Moe Nyquist

– Utrolig irriterende, det er leit det skal lønne seg så mye å kjøre bil, selv på denne korte strekningen. For meg er tilbudet av buss siste utvei, og sånn er det trist at det er, sier Moltubak til Nærnett.

Verst når det gjelder

Håvard pendler til og fra Ørsta et par ganger i uka. I likhet med andre pendlere reiser han frem tidlig på dagen, og tilbake på kvelden. Til tross for at bussen går dobbelt så ofte midt på dagen, får han i likhet med andre pendlere ikke benyttet seg av dette, da bussens beste tilbud forgår midt i arbeidsdagen.

– Jeg mener ikke at rutetidene skal forandres etter mine personlige preferanser, men jeg tror jo at fylkeskommunen kunne tjent godt på å tilby bedre reisemuligheter i rush-tidene før og etter jobb, i tillegg er det jo mer miljøvennlig å kjøre buss. For meg er busstilbudet helt meningsløst, sier Håvard.

Kollektivtransport i Møre og Romsdal drives av FRAM, som støttes av fylkeskommunen. Tilbudet baserer seg på at forskjellige aktører skriver kontrakter med fylkeskommunen, og at de deretter kjører i deres navn. Nærnett har ikke lyktes i å få en kommentar på saken fra FRAM. 

Det er ikke bare strekningen Volda-Ørsta som kan by på logistikkproblemer. Skal du fra Volda til Stryn, har du i løpet av en vanlig dag bare to muligheter på å kjøre buss direkte. Eventuelt kan du benytte deg av en av de alternative bussrutene - der må du dog regne med å bytte buss to ganger, som gir en total reisetid på nesten fire og en halv time. Strekningen fra Volda til Stryn tar omtrent femti minutter med bil.