Studiekvaliteten ved høgskolen er dårligere enn antatt

Studiekvaliteten ved høgskolen er dårligere enn antatt

Til venstre: Leder i STiV, Håvard Bjørnerem. Til høgre: Prorektor ved HVO Jens Standal Groven Foto: Pressefoto (Høgskulen i Volda)

Studentene ved Høgskulen i Volda er misfornøyd og føler de ikke blir hørt.

Høgskulen i Volda kom i år dårligst ut i den årlige undersøkelsen Studiebarometer, som gjennomføres av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). På spørsmål om hvor fornøyd studenter er alt-i-alt, havnet høgskolen nederst i landet med et resultat på 3,7. I fjor lå resultatet på 4,1. Undersøkelsen ble publisert 5.februar i år, og ledelsen ved høgskolen ser alvorlig på nedgangen.

Tar undersøkelsen på alvor

Prorektor ved Høgskulen i Volda, Jens Standal Groven, sier til Nærnett at det i løpet av våren skal holdes et allmøte der ledelsen ved høgskolen skal diskutere de tiltakene som alt har blitt utført, og hva de må gjøre videre for å forbedre den generelle studiekvaliteten. Her blir det spesielt lagt vekt på de studieprogrammene som fikk dårligst resultat.

Før dette møtet vil de bruke mer tid på å kartlegge problemene, og ta utgangspunkt i de svarene som ble avgitt i undersøkelsen. Prorektor understreker at det har vært tett dialog, og en rekke møter med STiV (Studenttinget i Volda) etter at høgskolen fikk de første resultatene like før årsskiftet 2017/18. Studiebarometeret vil fremdeles være et tema på de faste møtene som ledelsen ved høgskolen har med STiV.

– Dette er en pågående prosess som vi ikke, og for så vidt aldri blir ferdige med

Studentene er misfornøyd med studiekvaliteten ved Høgskulen i Volda. FOTO: Bim Totland

Flere grunner til nedgangen

Leder ved studenttinget i Volda, Håvard Bjørnerem, sier at det er mange ulike  årsaker som fører til at en kommer dårlig ut i en slik undersøkelse.

– En må da se på hvert enkelt studieprogram, og hva de har rangert dårlig. Dette har vi gjort

Ut i fra analyseringen av Studiebarometeret som Bjørnerem har gjort, tror han ikke at det er en spesifikk årsak til at Volda-studentene er så misfornøyd. Han mener det handler om en generell misnøye med kvaliteten, og sier at en ser tydelig nedgang ved flere områder i undersøkelsen.

Noen av de tilbakemeldingene som han har fått direkte fra medstudenter er blant annet at de ikke føler at de blir hørt. Noen klager over for store klasser, noe som medfører dårligere oppfølging fra lærere, samt dårligere klassemiljø. Han har også fått klager fra mediefag, deriblant PR, som ikke føler undervisningen er godt nok tilrettelagt. Bjørnerem tror en av årsakene til dette kan være at undervisningen ikke endrer seg i takt med endringene i samfunnet ellers.

– Volda er kjent for å lage «gryteklare» studenter som kan hoppe rett ut i arbeidslivet etter endt utdanning, men studentene føler de ikke har lært alt de skal lære når de blant annet skal ut i praksis

Studentleder: – Ikke IKT som er problemet

I et blogginnlegg publisert 5. februar av rektor ved Høgskulen i Volda, Johann Roppen, skriver han at overgang fra fronter til canvas kan være en av årsakene til de dårlige resultatene ved Studiebarometeret. Canvas, som er en nettbasert tjeneste for lærere og studenter, var nytt for skolen høsten 2017.

Leder i Studenttinget, Håvard Bjørnerem. FOTO: Pressefoto

Bjørnerem er sterkt uenig i dette. Han påpeker at svarene til Studiebarometeret kom inn i september 2017, og mener at canvas ikke rakk å gi et sterkt nok inntrykk på studentene, hvertfall ikke nok til det dårlige resultatet.

– Det er ingen av de store klassene med store utslag på Studiebarometeret som har oppgitt IKT som et av de større problemene.

Hva skolen bør fokusere på

Bjørnerem tror at mange av problemene som har vist seg i undersøkelsen kunne blitt løst dersom tillitsvalgt-apparatet i klassene hadde fungert bedre. Han sier det er mangel på opplæring av tillitsvalgte og hva deres oppgave egentlig går ut på, men at dette er noe som skal bli tatt tak i nå.

Han mener at det skolen må fokusere på frem til september er å gå inn i alle klasser der de ser det er problemer, kartlegge disse, og se i hvor stor grad de kan gjøre noe med de. Siden det snart er søknadsfrist for nye studenter, er dette noe som bør bli tatt tak i snarest slik at skolen ikke blir svekket ytterligere av Studiebarometer-undersøkelsen.

– Skolen må fikse det her, det er ikke bare studentene sitt ansvar