Lovpålagt svømmeundervisning kan falle bort

Svømmeopplæring

Både barn og foreldre koser seg i varmtvannsbassenget på Volda sjukehus FOTO: Fredrik Hoel

Alle kommuner har lovpålagt svømmeopplæring i grunnskolen. Det er krav fra utdanningsdirektoratet at fjerdeklassinger skal kunne svømme 200 meter sammenhengende. Allikevel har ikke Volda kommune eget basseng for opplæring. Det fører til et manglende tilbud for grunnskolebarna.

Svømmedyktighet blant barn har alltid vært viktig for å forhindre drukning. Alle kommuner i Norge er lovpålagt å ha svømmeopplæring for barna i skolen. Ettersom Volda kommune selv ikke eier noen basseng, har de kontrakt med høgskulen så de kan bruke svømmehallen i idrettsbygget. Varmtvannsbassenget på sjukehuset blir også brukt under opplæringen, noe assisterende rektor ved Bratteberg skule, Eirik Bech, ikke er helt fornøyd med.

Bratteberg skule FOTO: Arkiv

–  Det er jo et fantastisk tilbud, men som et opplæringsbasseng er det ikke veldig godt egnet. Det er veldig varmt vann og bassenget er altfor lite, dermed klarer vi ikke å kjøre fulle grupper.

På Bratteberg har de svømmeopplæring for tredje, fjerde og sjuende trinn, hvorav sistnevnte har svømmeopplæring i idrettsbygget. Bassenget her blir også brukt av andre skoler i Volda, samt at det blir hyppig brukt til svømmetrening og svømmekurs av Volda svømmeklubb, VTI-symjing.

Ingen ideelle basseng

Bassenget i idrettsbygget er heller ikke uten problemer. Vannet er for kaldt for de yngste elevene, som blir stående mye stille. Det er også langt ned til bakken, noe som kan gjøre bassenget og selve badingen til en skummel opplevelse. En mulig løsning på dette problemet er allerede satt i gang. Plastkasser blir plassert på bakken i bassenget. Uheldigvis er det ikke nok kasser til å dekke alt. Oppvekstsjef i Volda kommune, Per Ivar Kongsvik, mener ingen av de to bassengene brukt,er egnet til opplæring og hadde dette å si om saken.

Per Ivar Kongsvik mener ingen av bassengene er optimale.
FOTO: Hanna Thevik

–  Jeg skulle gjerne sett at vi hadde bedre fasiliteter til elevene våre. Vi har dette  bassenget på idrettsbygget, det er ikke optimalt fordi det er stort og veldig dypt. For barn i første til andre klasse er det klart at det er kaldt, stort og kanskje skremmende for noen. Det andre alternativet er varmtvannsbassenget på sjukehuset. Det er et mye mindre basseng, men der er temperaturen så høy at det heller ikke er helt optimalt.

Videre forklarer han at høy temperatur på vannet kan passe fint for de minste elevene, men for de eldre som skal svømme litt lenger er ikke dette ideelt. Oppvekstsjefen håper at de skal få realisert et nytt basseng i sentrum. Han mener det er mindre viktig om det blir et badeland eller noe annet, så lenge de får et opplæringsbasseng som er tilrettelagt svømmeopplæringen.

Nytt basseng i sentrum

I 2017 sa kommunestyret i Volda at de ikke hadde planer om å fornye kontrakten med høgskulen i 2020. Dette vil si at barneskolene ikke lenger får ha svømmeopplæring i idrettsbygget. Bassenget vil være åpent ut 2020, men etter det vil det være helt stengt for undervisning i grunnskolen. Volda kommune har planlagt å ha en egen svømmehall ferdig til den tid, men hvis dette mislykkes er bare varmtvannsbassenget på sjukehuset tilgjengelig.

Kjell Frode Løvland mener kapasiteten på skolene er problemet.
FOTO: Fredrik Hoel

–  Vi frykter at Volda kommune ikke vil ha klar en svømmehall til nedleggingen, og da mister vi et veldig godt svømmetilbud i Volda, sier sportslig ansvarlig i VTI-symjing, Kjell Frode Løvland.

Selv så synes han at det er gode lærere i Volda, men at problemet heller ligger på kapasitet. Løvland forklarer at for å få oppfylt de obligatoriske kravene trengs det en god del mengdetrening innenfor kortere perioder. Det er dette han mener skolene sliter med. 

Folkestadløsningen

Hvis vi mister mulighetene på svømmeundervisning i Volda sentrum er skolene nødt til å bruke bassenget på Folkestad. Barna må da transporteres med buss fram og tilbake. Oppvekstsjef Per Ivar Kongsvik mener dette ikke er en løsning de skal sikte mot.

–  En sånn løsning vil bli krevende på flere måter. Det vil koste en del og bare reise til og fra vil ta mye tid fra undervisningen. Dette er en løsning jeg ikke ønsker meg på noen måte.

Kongsvik forsikrer allikevel om at de har en annen mulighet før det går mot Folkestadløsningen. Han forteller at hvis de ikke får bassenget ferdig til lovt tid, vil de prøve å forlenge kontrakten med høgskulen noe lenger, så de får mer tid til å bygge noe eget. Utviklingskonsulent for Norges svømmeskole, Jan Kjensli, understreker at kommunen har krav på å gjøre det som trengs for å hjelpe barna. 

Jan Kjensli, utviklingskonsulent for norges svømmeskole
FOTO: Norges Svømmeforbund

–  Det står i opplæringsloven at kommunen er pliktig i å yte de ressursene som er nødvendig for at barna skal lære å svømme. Det kan da hende at i en kort periode, til de får en egen svømmehall så må barna busses til Folkestad, også kan de slippe denne kostnaden når de har noe eget. Hvis de ikke kan oppnå kompetansemålene i dag, da må de bare sørge for å få sendt barna til et sted de kan lære det, så enkelt er det.

Lavest i Norden

Ifølge Ipsos sin undersøkelse fra 2013, kan bare rundt halvparten av Norges tiåringer svømme 200 meter. I en studie fra Universitetet på Island vises det også til andelen barn som kan svømme i de andre nordiske landene.

Norges barn er svakest til å svømme av alle landene i Norden. Dette betyr at svømmeopplæringen for barn i Norge er den dårligste av de fem landene. Den holder mildt sagt ikke mål i forhold til de andre landene rundt oss.

 

Forrige skoleår kom Utdanningsdirektoratets obligatoriske ferdighetsprøve. Kravet for fjerdeklassinger nå, er blant annet at de skal svømme 200 meter hvorav halvparten er på mage og resten på rygg. Jan Kjensli, tror ikke svømmeopplæring fra skolen er nok for at dagens barn skal klare disse kravene.

–  Antall svømmetimer må økes og kompetansen til de som underviser må også økes. 

Oppvekstsjefen i Volda har selv sagt at han mener kravene ifra Utdanningsdirektoratet er ganske høye. Han tror heller ikke alle fjerdeklassingene klarer kravene.

– Desto tidligere desto bedre!

Svømmeskoleansvarlig ved VTI-symjing, Anne-Britt Aambø Hallaråker er klar på hva hun mener om hva som kan skje hvis vi mister svømmetilbudene i Volda.

Svømmeskoleansvarlig Anne-Britt Aambø Hallaråker mener svømmeundervisning burde begynne så tidlig som mulig. FOTO: Fredrik Hoel

–  Da vil ikke kommunen klare de lovpålagte kravene, og det er fare for at flere drukner.

Hun forklarer videre at det ikke har vært optimal svømmeopplæring i Volda, men at de også sliter med dette de fleste plasser. Hallaråker understreker allikevel at hvis tilbudet blir dårligere enn det er nå vil dette være ganske risikabelt.  

Hallaråker mener at man burde begynne med svømmeopplæring for barna så tidlig som mulig. Derfor synes hun det er utrolig bra at Volda kommune og VTI-symjing har et bra samarbeid om undervisning i barnehagene. Oppvekstsjef Per Ivar Kongsvik forteller at de to eldste årskullene på Voldabarnehager, har de siste to årene blitt tilbudt svømmeundervisning i regi av svømmeklubben.  

–  Svømmeundervisning for barnehagebarn er bra, for da får de tidlig vanntilvenning og føler seg trygge i vann. Da har de også litt bedre forutsetninger for å lære seg å svømme, understreker Anne-Britt Aambø Hallaråker. 

Babysvømming: det er flere som mener det er bra å starte svømmeopplæringen så tidlig som mulig FOTO: Fredrik Hoel

Den største utfordringen

Tiden er den klart største utfordringen mot svømmeopplæringen. Ettersom kommunen ikke eier noen av bassengene selv, er det vanskelig å fordele nok tid på alle skolene. Per Ivar Kongsvik mener kravene fra Utdanningsdirektoratet kan bli veldig vanskelig å oppnå uten riktig mengde undervisning.

–  Jeg tenker det er all grunn til å tro at det er en del av våre elever som ikke vil klare de kravene. De trenger mengdetrening, og det er der utfordringen ligger.

Som planen er nå skal det bygges en ny svømmehall i Volda sentrum. Oppvekstsjefen mener at et opplæringsbasseng er minstekrav for at opplæringa skal forbedres.

Inntil kommunen får sitt eget basseng kommer svømmeopplæringa i Volda til å ha mangler. Kjell Løvland anbefaler alle foreldre å ta initiativ og melde barna sine på svømmekurs.

–  Jeg synes det er viktig at foreldrene tar initiativ til å lære ungene å svømme i tidlig alder, gjerne fra de er fem år. Hvis de benytter tilbudene VTI-symjing har om svømmekurs vil barna bli gode svømmere, og da kan de klare kravene satt av Utdanningsdirektoratet.

Uansett hva løsningen i bassengsaken blir, er det nok mest sannsynlig en forbedring. Hvilken retning kommunen tar, får vi se da kontrakten med høgskulen går ut i 2020. Det er uklart om det blir et nytt basseng klart til den tid, om barna skal ta buss til og fra Folkestad, eller om kommunen finner en annen løsning. En ting som er klart derimot, er at de nye nasjonale kravene for svømmedyktighet presser kvaliteten på svømmeundervisningen i Volda kommune framover. Uansett løsning valgt, blir fremtidens barn bedre svømmere.

Udirs obligatoriske ferdighetsprøve

Fra skoleåret 2017/18 ble det obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for skoleelever på 1. - 4. trinn. Det er til sammen sju krav for å bestå ferdighetsprøven. 

  1. Eleven skal stå på grunt vann og få vann sprutet i ansiktet sitt fem ganger. 
  2. Eleven skal stå på grunt vann, trekke pusten, så dykke under og puste ut. Skal gjentas minst fem ganger. 
  3. Eleven skal kunne hoppe ut i vannet og hente to gjenstander på bunnen.
  4. Eleven skal kunne flyte på mage og dreie over på rygg med kontrollert pusting.
  5. Eleven skal kunne sparke ifra kanten på mage, sparke fem meter med crawl beinspark, dreie over på rygg og svømme fem meter med rygg beinspark.
  6. Eleven skal kunne hoppe uti på dypt vann, svømme 12,5 meter på mage. Eleven skal så bytte retning, svømme noen meter tilbake, så stoppe og flyte i 30 sekunder på mage før eleven dreier over på rygg og svømmer tilbake til startspunktet. 
  7. Eleven skal kunne falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på mage, og underveis dykke ned og hente en gjenstand, stoppe og hvile i tre minutter mens de flyter på mage. Så svømme 100 meter på rygg.