Kaller inn høstens førsteklassinger

tildeling av skoleplasser

SKOLESTART: Øyra er en av barneskolene i Stor-Øyra skolekrets som til høsten ønsker nye førsteklassinger velkommen. Foto: Arkiv

Voldinger i seksårsalderen kan vente seg et brev i postkassa i nærmeste framtid. Kommunen har sendt ut ei melding adressert elever som får skoleplass i Stor-Øyra skolekrets.

Barn som til høsten skal starte i førsteklasse i Stor-Øyra skolekrets, kan holde et ekstra øye med postkassa. Volda kommune har nemlig sendt ut melding til alle barn født i 2013 som er tildelt skoleplass i denne kretsen. Det melder kommunen på sine nettsider.

Stor-Øyra skolekrets består i dag av fire skoler. Det betyr at det er med skoleelever som venter å starte på Austefjord, Bratteberg eller Øyra skoler, som kan vente seg ei melding om tildeling av plass.

Vikebygda skole er også en del av samme krets, men kommunestyret vedtok i mars å legge ned skolen. Det betyr at førsteklassinger som egentlig skulle startet ved Vikebygda, i stedet skal starte skolegangen på Bratteberg skole.

LES MER: Vikebygda skole legges ned

Alle elever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest nærmiljøet de tilhører. Kommunen opplyser at en kan klage på vedtaket om tildeling av skoleplass, dersom man ikke er fornøyd. Klagen skal da sendes til oppvekstsjef i Volda kommune.