- Tilsynsføringen med fosterhjem for dårlig

Aina Øyehaug Opsvik, barnevernsjef for den interkommunale barneverntjenesten i Volda, Ørsta, Sande, Ulstein og Hareid

Aina Øyehaug Opsvik er leder for den interkommunale barneverntjenesten for flere kommuner på Søre Sunnmøre. Hun mener at ordningen med tilsynsføringen kunne fungert bedre underlagt staten. 
FOTO: Jenny Førland 

Sjef for den interkommunale barneverntjenesten i Volda, Ørsta, Ulstein, Hareid og Sande mener ordningen med tilsynsføring av fosterhjem er for sårbar. Det kan potensielt føre til en ustabil situasjon for allerede sårbare barn og unge.

Barnevernsjef Aina Øyehaug Opsvik, ønsker en annen ordning med tilsynsføring enn den som praktiseres i dag. Slik det er nå, er det den interkommunale barneverntjenesten som har ansvar både for rekruttering av tilsynsførere og for å utføre tilsynsføringen. Det vil si at tilsynsførerne ikke er fast ansatt i kommunen, men arbeider oppdragsbasert på vegne av barnevernet. Det kan føre til hyppig utskifting av tilsynsførere og ustabilitet.

Potensielt en mer stabil ordning

Øyehaug Opsvik ser for seg en ordning med tilsynsføring som ligger under Helsetilsynet sitt ansvarsområde. Det ville da vært mulig å ansette tilsynsførere i faste stillinger. Barnevernsjefen tror det vil være flere fordeler med en slik ordning.

- Det ville vært mer stabilt for barna ved at de får noen som har det som fast jobb å være tilsynsfører. Det ville nok også vært mer nøytralt hvis det var noen utenfor barnevernet som utførte tilsynsføringen.

I 2014 ble reglene for tilsyn med barn i fosterhjem endret i 2014, men tilsynsføringen forble et kommunalt ansvar. Senior kommunikasjonsrådgiver i Barne- og familiedepartementet, Ingrid Brandal Myklebust, sier at det nylig ble gjort en evaluering som også konkluderte med at det beste fortsatt er å la kommunene ha ansvaret.

- Da endringene ble gjort i 2014 ble det lagt vekt på kommunens samlede kompetanse og nærhet til fosterhjemmene, og kunnskap om lokale forhold, opplyser kommunikasjonsrådgiveren.

Gode relasjoner krever kontinuitet

Ann Turid Andersen Egset har 25 års erfaring som fostermor og ser også viktigheten av å ha en stabil tilsynsføring. Hun forteller at familien har vært heldig fordi de har hatt tilsynsførere som har vært hos dem over tid. Fosterbarna som hun har hatt hos seg siden 2006 har hatt samme tilsynsfører i de 14 årene barna har bodd hos henne. Den erfarne fostermoren vektlegger kontinuitet i tilsynsføringen. Egset sier at en konsekvens av hyppig utskifting av tilsynsførere kan være at barna ikke blir godt nok kjent med dem.

- Det er viktig at tilsynsførerne bygger gode relasjoner til barna og at barna blir trygg på dem. Barna er sårbare og trenger gode relasjoner.

Ann Turid Andersen Egset har hatt gode erfaringer med tilsynførerne til sine fosterbarn. 
FOTO: Jenny Førland

Ikke bare organiseringen som er problemet

Tidligere tilsynsfører, Arnstein Søvik, tror barnevernsjefens forslag vil være en god start mot å forbedre dagens tilsynsføringsordning. Søvik tror det blant annet kan bidra til å gi klare, like retningslinjer på et nasjonalt nivå.

- Slik det er nå har det vært problemer med rekrutteringen av tilsynsførere. Da blir det mange fosterbarn som står uten tilsynsførere, og man kan da få skrekkeksempler hvor barn utsettes for skadelige forhold, uten at det oppdages tidsnok, sier Søvik.

Arnstein Søvik har tidligere vært tilsynsfører. Han mener det er viktig å ta hensyn til hvor mange personer fosterbarn må forholde seg til. 
FOTO: Jenny Førland 

I tillegg til å ha erfaring som tilsynsfører, er Søvik utdannet barnevernspedagog og har også jobbet i BUP. På bakgrunn av erfaringene han har opparbeidet seg, ser han også et annet problem ved tilsynsføring av fosterhjem utenom selve organiseringen. 

- Det er viktig å se på summen av belastninger for barn i fosterhjem. Det er mange personer å forholde seg til, og voksne rundt dem som har ansvaret for ulike mandat. Her mener jeg det ligger en interessant diskusjon. Hvor mange personer kan man forvente at disse barna skal kunne forholde seg til?

Planer om Statens hus

På tross av at det har skjedd bedringer etter at barneverntjenesten i de fleste kommunene på Søre Sunnmøre har blitt samordnet, er tilsynsføringen fremdeles sårbar, skal man tro barnevernsjefen. Øyehaug Opsvik ønsker seg helst at tilsynsførerne skal være underlagt staten, men sier at en alternativ løsning kan være at kommunene ansetter tilsynsførere. Ordfører i Volda, Sølvi Dimmen, sier at dette er noe barneverntjenesten bør ta opp slik at kommunen kan gjøre en vurdering på det.

- Volda kommune lukter på muligheten for å bygge ut et Statens hus, som skal bidra til å utvikle kompetansen som finnes her i Volda. Her har dette med statlig barnevern blitt diskutert, og eventuelt kan tilsynsføring være en funksjon under det som er vårt forslag til et Statens hus, sier ordføreren.

 

Hva er tilsynsføring?

  • Ifølge Barnevernloven har fosterhjemskommunen ansvar for å føre tilsyn med barn i fosterhjem frem til fylte 18 år.
  • Tilsynsføring er en ordning som skal sikre rettssikkerhet og forsvarlig omsorg for barn i fosterhjem.
  • En tilsynsfører skal minimum føre tilsyn fire ganger i året.
  • Volda kommune er vertskommune for den interkommunale barneverntjenesten som omfatter Volda, Ørsta, Ulstein, Hareid og Sande.

(Kilde Bufdir og Volda kommune)