Trafikksikkerhet inn i den nye læreplanen

Trafikksikkerhet inn i læreplanen

I høringen til læreplanen i faget kroppsøving spiller trafikksikkerhet en sentral rolle. Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg trafikk, er veldig fornøyd med det. 

Kunnskapsdepartementet har sendt nye læreplaner på høring. Den nye planen i kroppsøving viser at trafikkopplæringen i skolen skal styrkes. 

– Den største risikogruppen i trafikken er mellom 16-24 år

Meisfjord forteller at de vet barn og unge ofte unnlater å bruke sikkerhetsutstyr som sykkelhjelm når de starter på ungdomsskolen. Nå skal skolen jobbe med trafikkopplæring også på ungdomstrinnet. Vi i Trygg trafikk håper og tror dette vil føre til en positiv endring i bruk av sikkerhetsutstyr som sykkelhjelm, sier hun. 

Hun sier den største risikogruppen i trafikken er mellom 16 – 24 år. Videre forklarer hun at ved å arbeide med holdningene til ungdommene mens de går på skolen, vil vi få enda bedre og tryggere trafikanter i fremtiden. Utkastet til ny læreplan i kroppsøving er altså gode nyheter for alle som er opptatt av trygg ferdsel i trafikken, avslutter hun.

Høringsfristen er 18. juni. Læreplanene vil bli fastsatt av departementet høsten 2019, og tatt i bruk skoleåret 2020/2021.