Har full beredskap, men kan miste muligheten til å bruke den

Traumefunksjon ved Volda sykehus

VOLDA SYKEHUS: Traumefunksjonen ved Volda sykehus kan forsvinne. (Foto: Arkiv)

Rundt 75.000 innbyggere på Søre Sunnmøre og deler av Nordfjoreid blir rammet hvis traumefunksjonen på Volda sykehus legges ned.

Konstituert administrerende direktør, Nils Kvernmo, vil anbefale styre ved Helse Møre og Romsdal at Volda sykehus ikke skal bli et akuttsykehus med traumefunksjon.

Beslutningen tas i neste styremøte 25. september. Det sier et dokument om revisjon av traumesystemet i Helse Møre og Romsdal.

Traumefunksjonen ved et sykehus håndterer kritisk hardt skadde etter en ulykke.

Volda sykehus er i dag ikke et akuttsykehus, men har tilbudt traumefunksjon til pasienter i akuttsituasjoner hvor tid er essensielt.

FRUSTRERT: Operasjonsleder ved Volda sykehus, Dagny Botn Brautaset mener Volda sykehus har det som skal til for å få en traumefunksjon. (Foto: Stine Lund Trøan)

Hvis traumefunksjonen ved Volda sykehus blir lagt ned, blir Ålesund akuttsykehus nærmeste tilbud. 

Dårlig bruk av ressurser

Dagny Botn Brautaset er operasjonssykepleier ved Volda sykehus. Brautaset mener det er dårlig utnyttelse av ressursene som er på huset. 

– Vi har kriteriene som skal til for å bli godkjent i norsk traumeplan. Her er det full beredskap som vi kanskje ikke får lov til å benytte til det beste for befolkningen, i vårt område.

Tid er essensielt 

Brautaset sier at Sunnmøre har geografiske utfordringer og at det er langt til Ålesund.

– Når du kommer i en situasjon der du blør eller har problemer med å puste er det viktig med rask hjelp. I de alvorligste tilfellene kan det få fatale følger. Også vet vi at værforholdene på våre kanter kan være krevende, spesielt på vinterstid. 

Brautaset understreker at kompetansen allerede eksisterer ved Sykehuset i Volda. 

– Vi i traumeteamet er pålagt å trene jevnlig og ha kurs. I tillegg koster det nesten ingenting å benytte seg av det. Befolkningen på Søre Sunnmøre får et dårligere tilbud.

Ikke en nedleggelse

Fagdirektør for Helse Møre og Romsdal, Torstein Hole, hadde dette å fortelle Nærnett på tekstmelding.

– Vi går ikke inn for å legge ned, da Volda sykehus ikke har hatt traumesykehus, men går ikke inn for å oppgradere formell status til traumesykehus. Det betyr at den praksis vi har hatt med en delvis traumefunksjon bortfaller slik som tilråd i nasjonal traumeplan der en enten er traumesykehus eller ikke.