Postveien får milliontilskudd

Den trondhjemske postvei får milliontilskudd

FORNØYDE: Prosjektleder Elin Kanck Lorentzen og fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen er glade for det nye tilskuddet. FOTO: Møre og Romsdal fylkeskommune

Prosjektet "Ein bit av historia" får inntil en million kroner for å gjenopplive Den Trondhjemske postvei. 

Riksantikvaren har innvilget inntil én million kroner til Fylkeskommunen for postveien som går gjennom fylket, det melder NRK Møre og Romsdal.

Tilskuddet skal hjelpe til å bygge opp turløyper og andre opplevelser i kommunene med ønske om økt bruk i både folkehelseperspektiv og inkludering. 

– I 2019 skal vi blant annet jobbe med å kartlegge og registrere tilstanden langs den historiske ferdselsåren, og utvikle ny logo og skilting. Vi skal starte ei følgeevaluering,  og vi skal teste hvordan vi kan markedsføre postvegen under konseptet «Budbringeren», sier prosjektleder Elin Kanck Lorentzen til fylkeskommunens nettsider. 

Den Trondhjemske postvei er den gamle postruten som gikk mellom Bergen og Trondheim, og Riksantikvaren ser på deler av ruten som stor kulturhistorisk verdi.

Ruten går gjennom Stranda, Ørskog, Vestnes, Molde, Gjemnes, Tingvoll og Surnadal, og fra 2020 vil den også gå gjennom Volda.