Uenighet om fremtiden til Søre Sunnmøre tingrett
 

Volda Tingrett

Landlig og idyllisk: Tingretten i Volda, må kanskje gå ned i historiebøkene om Domstoleadministrasjonen får det som de vil. De ønsker å sentralisere, slik att man i fremtiden må reisetil Ålesund. Foto: Eros Coratti. 

Søre Sunnmøre tingrett blir værende i sitt nåværende lokale i Volda inntil videre. Sorenskriveren i Volda mener at det er nye lokaler i bygda som behøves. Domstoladministrasjonen vil vurdere flytting til Ålesund.
 

Det er ikke ønskelig å bli mye lengre i det nåværende lokalet, grunnet at lokalet ikke er egnet for moderne rettsdrift, sier Elisabeth Wiik sorenskriver i Søre Sunnmøre Tingrett til Nærnett.

Ønsker flytting til Ålesund

Domstolkommisjonen skal komme med sin utredning om det er økonomisk forsvarlig å bruke 12 millioner kroner på ombygging i Sjukehusveien 6A i Volda. Domstoladministrasjonen har ytret ønske om å flytte tingretten fra Søre Sunnmøre til Ålesund og slå sammen de to tingrettene.

Det er eventuelt Statsbygg som skal bygge og eie det nye domstollokalet i Sjukehusveien, og leiekontrakten vil i så fall bli på 20 år. Domstoladministrasjonen er usikre om at dette er økonomisk forsvarlig. Det er foreløpig usikkert hvor mye det vil koste å eventuelt leie det nye lokalet i Sjukehusveien.

Negativt for brukerne på Søre 

Elisabeth Wiik er svært skeptisk til dette. Hun etterlyser dokumentasjon om det økonomiske spørsmålet.

– Det er flere sider som ikke har kommet frem i lyset, blant annet vil utgifter til transport av de involverte øke, sier hun.

– Jeg mener at å legge ned domstolen i Volda og flytte driften til Ålesund, vil være svært negativt for brukerne på Søre Sunnmøre, sier Elisabeth Wiik. 

Gunstigere å bygge om

Sorenskriveren i Volda sier at om det skulle komme flytting av domstolen senere, så vil ikke Domstoladministrasjonen måtte leie av Statsbygg på grunn av at en kan ta forbehold gjennom en klausul i leieforholdet. Alt i alt vil det å bygge om lokalet i Sjukehusveien være gunstigere enn å flytte til Ålesund, mener sorenskriveren.

Domstoladministrasjonen har pekt på at det er faglige grunner til at de ønsker sentralisering. Da vil en kunne få et større miljø. I dag har Søre Sunnmøre tingrett fire dommer-stillinger. Wiik mener dette kan løses ved forholdsvis enkle grep. For eksempel gjøre en dommerfullmektigstilling hos oss til en embetsdommerstilling.

– Det handler mer om manglende vilje enn manglende midler, opplyser Wiik.

Søre Sunnmøre Tingrett. Foto: Arkiv

Klar for å ta imot Søre Sunnmøre

Dommer i Sunnmøre Tingrett, Knut Anders Oskarsson, mener at det ikke vil være noe problem at Søre Sunnmøre tingrett flytter til Ålesund. Begge rettsinstanser er førsteinstansdomstoler, og rettslokalet i Ålesund er helt nytt og moderne og har kapasitet til å ta imot tingrettssaker som i dag ligger under Søre Sunnmøre Tingrett.

– Det går utmerket, svarer Oskarsson på spørsmål om det vil være noe problem å flytte saker fra Søre Sunnmøre til Sunnmøre tingrett.

Det er Stortinget som til syvende og sist tar den endelige beslutningen om Søre Sunnmøre tingrett skal bli fusjonert med Sunnmøre tingrett. Stortinget vil trolig avgjøre saken høsten 2019.