Forslag til nye lokaler for ungdomsklubben avvist

Ungdomsklubbforslag avslått

Sigurd Tverberg i ungdomsrådet, ber formannskapet finne et alternativt lokale til ungdomsklubben, FOTO: Håkon Kvam Lyngstad

Formannskapet mener ungdomsklubb ikke kan flytte inn i lokaler ved Rokken. Ungdomsrådet mener politikerne syr puter under armene til Volda-ungdommen. 

– Vi hadde et godt tilbud i Telehuset, men etter at leieavtalen gikk ut, har ikke ungdommene noen dedikert møteplass utenfor skoletid, forteller Sigurd Tverberg, som er nestleder i ungdomsrådet i Volda.

– Vagt argument

Formannskapet har nå avslått ungdomsrådets forslag om å flytte tilbudet inn i nye lokaler i Industrigata. Begrunnelsen er at plasseringen i Industrigata vil være problematisk i et folkehelseperspektiv, fordi ungdomsklubben da hadde blitt plassert tett opp mot utestedet Rokken, som har skjenkebevilgning.

Ungdomsrådet i Volda: Bak f.v.: Veronica Wilhelmson og Vebjørn Wilhelmsen.Foran f.v.: Sigurd Tverberg, Elias Eide Bratli og Olve Eide Bratli. FOTO: Håkon Kvam Lyngstad

– Jeg synes det er et vagt argument. Uansett hvor vi ender opp, vil det ikke bli servert alkohol på ungdomsklubben, sier nestlederen.

Han poengterer også at det forrige lokalet i Telebygget også lå nært Rokken, og føler at formannskapet med sin avgjørelse er i overkant bekymret for Volda-ungdommen.

– Selv om man legger merke til alkoholbruken, oppleves det ikke skummelt å bevege seg i Volda sentrum på kveldstid. 

Etterspør alternativ

Ungdomsklubbtilbudet inneholdt blant annet disco og spillkvelder, og ungdomsrådet etterspør nå et alternativ fra formannskapet. 

– I praksis står vi uten noen møteplass for ungdom utenfor skoletid, sier Tverberg.

Nye lokaler er foreslått å flytte inn på ungdomsskolen. FOTO: Håkon Kvam Lyngstad

Ordfører i Volda, Jørgen Amdam, sier at saken ikke er oppe i formannskapet enda. Likevel forsikrer han at tjenesteutvalg for oppvekst og kultur jobber for å få på plass nye lokaler til ungdomsklubben. For tiden sees det på om tilbudet kan flytte på ungdomsskolen når den er ferdig oppusset. 

– Vi må finne ei midlertidig løsning for ungdomsklubben så raskt som mulig, men på lang sikt vurderer vi å få den integrert i ungdomsskolebygget, sier Amdam.