Finansieringen av ny svømmehall er ikke klar

FOTO: Stiftinga Voldabadet/Stefan Ekberg Arkitekter AS

Slik vil arkitekten Stefan Ekeberg at den nye svømmehallen i Volda skal se ut. FOTO: Stiftinga Voldabadet/Stefan Ekeberg arkitekter AS

Den økonomiske planen for ny svømmehall er klar, men spørsmålene om finansieringen er fremdeles mange.
 

3. mars ble det holdt folkemøte på Volda Turisthotell om nytt svømmeanlegg i kommunen. Ottar M. Skare snakket på møtet om hvordan Volda må være nyskapende med tanke på prosjekter som dette. Kommunestyret har et ansvar for å gjøre Volda til et mer attraktivt sted, mente Skare.

Har en plan

Nå har rådmann i Volda kommune, Rune Sjurgard, kommet med en økonomisk plan for å gjøre svømmehallen til en realitet.

– Det er innarbeidet 77,3 millioner til svømmehal i økonomiplanen for perioden 2020-2023, med en fordeling på fem millioner i 2020, 42,3 millioner i 2021, 20 millioner i 2022 og 10 millioner i 2023, sier han. 

Konseptvalg påvirker totalprisen

Hvordan svømmeanlegget skal utformes er ennå ikke bestemt. Arkitekt Stefan Ekberg har lagt inn et forslag der konkurransebasseng, barnebasseng, kaldkulp, sklie, badstue og boblebad er en del av anlegget. Dersom kommunestyret bestemmer seg for å bruke  Ekbergs forslag, vil det påvirke totalprisen på anlegget. Dette kan også øke prisen på billettene når Voldabadet er ferdigstilt.

– Nivået på tilskudd er avhengig av hvilket innhold som blir lagt inn i anlegget. Dette er det for tidlig å gjøre en utregning av. Det er presisert at dette er et bevilgningsoverslag. Endelige kostnader vil være avhengig av konseptvalg, hvilke innhold anlegget skal ha og hvilke priser en får ved innhenting av anbud. Økonomiplanen er ikke bindende, forteller Sjurgard.

– Prosjektet er under kartlegging

Rådmann Sjurgard er åpen for å samarbeid med ulike sponsorer for å realisere byggingen av Voldabadet. Men dette avhenger av hvilken driftsmodell som velges. Det har ikke vært noen kontakt med potensielle samarbeidspartnere ennå.

– Prosjektet er under kartlegging, og byggekomiteen har gjort vedtak om å få utarbeidet fire alternativer. I denne prosessen vil det være dialog med brukerinteresser. Så langt i prosessen har det ikke være spesifisert en konkret finansiell samarbeidspartner. Dersom det er slike aktører i Volda, vil det styrke potensialet for å utvikle badeanlegget her også. Stiftinga Voldabadet har vist et stort engasjement for utbygging av badeanlegget i Volda sentrum, og det kan være naturlig at stiftelsen også kan kanalisere kapital inn i prosjektet. Når alle data ligger på bordet, så kan man konkludere hva en faktisk kan få til, sier rådmannen.

En konkret dato for bygging og ferdigstilling av Voldabadet er ikke fastsatt av kommunestyret ennå.