Volda sjukehus får beholde traumefunksjonen inntil videre: – Håp i et hengende snøre

Utsetter avgjørelse om traumefunksjon

Det ble i dag avgjort på Helse Møre og Romsdals styremøte at Volda sjukehus får beholde traumefunksjonen inntil videre.

MOLDE: Det ble bestemt klokken 13:52 at Volda sjukehus skal ikke miste traumefunksjonen. Styret begrunner at det ikke har blitt gjort nok konsekvensanalyser til å ta en avgjørelse.

– Jeg er fornøyd med styrets forslag om en utsettelse til vi vet mer, sier styremedlem Toril Forbord.

UTSATT: Avgjørelsen om å legge ned traumefunskjonen i Volda ble i dag utsatt. (Foto: Niklas Løkken)

Fremdeles håp

Volda-ordfører, Jørgen Amdam, er fornøyd med at det ble en utsettelse på vedtaket.

– Det er bedre å få en utsettelse enn å fatte et vedtak om at traumefunksjonen ikke skal være i Volda. Det viser at det alltid er håp i et hengende snøre, sier han.

Han forteller at argumentene som kom fram under styremøtet i dag var gode og viser at det er en del som mangler før et vedtak kan bli fattet.

– Det kom fram argument som ikke er utredet i denne saken og som er viktig for innbyggerne. For det er jo for innbyggerne vi må planlegge ut i fra og ikke hva som er hensiktsmessig for sykehusforetaket.

Amdam sier at mange styremedlem påpekte for dårlig kunnskapsgrunnlag for en beslutning, og han er derfor ikke overrasket over utsettelsen.

Uenighet om anbefaling

Anette Lekve er tillitsvalgt ved Volda sjukehus og spurte hvorfor samfunnsoppdraget var nedprioritert for økonomi.

– Jeg hadde forventet at før man skal gjøre et slikt vedtak, skal det foreligge en risikoanalyse. Hvorfor har dere ikke gjort det? Spurte Lekve.

Styremedlem Bjarne Storset var ikke enig i fagdirektørens vurdering om å legge ned traumefunksjonen.

– Kanskje man sparer noen 100 000 kroner, men befolkningen på Søre vil føle seg tryggere med Volda som traumesykehus, sier han. 

– Volda sjukehus skal ikke ha traumefunksjon, men ressurser til å ta imot traumepasienter, anbefalte Torstein Hole, fagdirektør for Helse Møre og Romsdal.

Han anbefalte at Volda sjukehus kunne brukes for midlertidig undersøkelse og behandling av pasienter i påvente av videre transport. 

– Vi har vurdert to alternative løsninger. Bygge ut traumefunksjonen ved Volda sykehus eller at Volda sjukehus fortsetter som akuttsykehus, uten traumefunksjon, fortsetter Hole. 

– I Møre og Romsdal er det bare en av ti pasienter vi utløser traumeteam på som viser seg å ha en alvorlig skade, sier fagdirektøren. 

Hole understreker at Volda per i dag ikke er et sykehus med traumefunksjon, det er kun et akuttsykehus. Ifølge han blir 15 prosent av alle traumepasienter behandlet på sykehus uten traumefunksjon.

Lokalt engasjement

Det har vært et stort engasjement blant lokalbefolkningen for å beholde traumefunksjonen. Blant annet har Folkaksjonen for Volda sjukehus satt opp et digitalt arrangement på Facebook, som har fått over 5000 deltakere. 

– Hvis du blir utsatt for en stor ulykke, må hjelpen være nærmest. Det betyr at hardt skadde pasienter kan bli kjørt forbi nærmeste kompetente sjukehus, sier Jørund Knardal, nestleder for folkeaksjonen. 

Ordførerne i Ørsta og Volda har samlet de fleste ordførere i på Søre Sunnmøre og Nordfjord på et opprop der de sterkt advarer mot nedleggelsen av traumefunksjonen.