Mener ordførerens popularitet bidro til godt resultat

valgforsker om ørstavalg

POPULÆR: Ørstaordfører Stain Aam er en av mange Sp-politikere som får velgernes tillit (Foto: Tobias Brøste Båkind)

Senterpartiet i Ørsta gjorde et brakvalg dette kommunestyrevalget og valgforsker Bjarte Folkestad mener en populær ordfører var en faktor.

ØRSTA: Gårdagens valg endte i kjempesuksess for Senterpartiet med nesten 50 prosent oppslutning. Valgforsker Bjarte Folkstad mener at ordførerens popularitet er en av faktorene som har bidratt til at partiet fikk så godt resultat. 

– Vi så tendenser til at Senterpartiet skulle gjøre det bra, men valget var over all forventning, sier han.

Han sier også at Sp var flinke til å mobilisere seg og at ordføreren kunne vise til positive resultater fra hans periode, blant annet vekst i sentrum. 

Populære ordførere gjør ofte utslag

Sp har nasjonalt fått et godt resultat i distriktene. 

– Et slikt skifte skjer hver gang det kommer opp nye konflikter.  Arbeiderpartiet kan for eksempel ikke vinne på spørsmålet om sentralisering og kommunereform. De har skiftet standpunkt flere ganger, sier Folkestad.

Han mener at Senterpartiet har klart å engasjere sofavelgere gjennom spørsmål om bompenger.