Ørsta, Hareid og Sande klare med lister til valget

Mange kvinner høyt på listeforslag

Flere kommuner har offentliggjort lister til høstens kommunevalg. De aller fleste partiene har kvinner på topp tre.

Kjønnsfordeling i kommunepolitikken har vært preget av stor andel menn i lang tid. Til høstens kommunevalg på Søre Sunnmøre ser en at de fleste partier har kvinner høyt på lista.

I Ørsta har åtte partier lagt fram listeforslag:

Arbeiderpartiet

Tre personer kumulert, hvorav to av disse er kvinner.

Fremskrittspartiet

Ingen kumulerte, en kvinne på topp tre.

Høyre

Én person kumulert, to kvinner på topp tre.

Kristelig Folkeparti

Fire personer kumulert, to kvinner på topp tre.

Miljøpartiet De Grønne

Én person kumulert, to kvinner på topp tre.

Senterpartiet

Én person kumulert, én kvinne på topp tre.

Sosialistisk Venstreparti

To personer kumulert, to kvinner på topp tre.

Venstre

Én person kumulert, ingen kvinner på topp tre.

Også i Hareid er listeforslagene klare:

Arbeiderpartiet

Tre kumulerte, to kvinner på topp tre.

Folkelista for Hareid kommune

Ingen kumulerte, én kvinne på topp tre.

Fremskrittspartiet

Ingen kumulerte, én kvinne på topp tre.

Høyre

Fire kumulerte, tre kvinner på topp tre.

Kristelig Folkeparti

Ingen kumulerte, to kvinner på topp tre.

Venstre

Ingen kumulerte, tre kvinner på topp tre.

Sande kommune har også publisert listeforslagene sine:

Tverrpolitisk liste

Ingen kumulerte, én kvinne på topp tre.

Senterpartiet

Ingen kumulerte, én kvinne på topp tre.

Arbeiderpartiet

Ingen kumulerte, én kvinne på topp tre.

Høyre

Ingen kumulerte, én kvinne på topp tre.

Fremskrittspartiet

To kumulerte, to kvinner på topp tre.