Valgløftene som forsvant - ungdomsklubb

Valgløfter

Svik mot ungdommen: Kort tid etter valget ble klubben borte. Foto og grafikk: Fredrik Bakke og Tor Martin Kvernhaugen

Før kommunevalget i 2015 ga alle partiene i Volda løfter til velgerne. I en artikkelserie over tre utgaver skal Nærnett finne ut hvorfor utvalgte løfter, som hadde flertall, ikke ble holdt. Først ut er løftet om en ungdomsklubb i Volda.

Før 2015 hadde ungdomsklubben i Volda lokaler i Telebygget. Etter kommunevalget ble leien i bygget sagt opp og klubben ble flyttet til samfunnshuset. Dette lokalet var ungdommen ikke fornøyd med, og etter dette har ikke kommunen funnet et tilbud til ungdommen. Før valget i 2015 lovet seks av åtte partier i partiprogrammene sine en videreutvikling og opprettholdelse av ungdomsklubben i Telebygget. Likevel forsvant klubben kort tid etter valget. Vi har spurt de ulike partiene om hvorfor dette skjedde.

Frp, Høyre, Sp Sv, Venstre og Mdg hadde løfter om en ny ungdomsklubb i Volda. Dette var ikke et løfte hos Ap og Krf.

Roald Espset. Foto: Arkiv

Frp: Klager på administrasjonen

– Det var ikke mangel på politisk vilje, men heller på stød og vilje hos administrasjonen, uttaler Roald Espset, leder i Volda Frp.

Det manglet heller ikke på alternativer til ny ungdomsklubb, ifølge Espset.

–  Mangelen på ungdomsklubb hadde med lokaler å gjøre. Det fantes mange forslag til nye lokaler for ungdomsklubben, men alle ble avslått av mer eller mindre tåpelige grunner. For eksempel så ble Propellhallen avslått grunnet nærheten til Rokken og alkoholservering.

Høyre: – En skal holde det man lover.

Høyre har et annet syn på saken. Leder i Høyre i Volda, Ivar Otto Kristiansen, sier at partiet gjorde det de kunne med mindretallet de hadde i kommunestyret.

Ivar Otto Kristiansen. Foto: Tor Martin Kvernhaugen

– Vi jobbet aktivt med å skaffe et lokale, vi har sett etter flere leiligheter. Vi har også vært med i dialog om å få ungdomsklubben på kulturhuset som er den planen som gjelder i dag. Vi gjorde det vi kunne i denne saken med det mindretallet vi har hatt, sier han.

Konfrontert med brutte valgløfter fra 2015 understreker Kristiansen viktigheten av å gjøre det man lover.

– Høyre mener at en skal holde det man lover. Hvis ikke en kan holde det, skal du ikke love det i utgangspunktet, sier Kristiansen.

SP: Ikke lyktes

Senterpartiet understreker at mangel på ungdomsklubb i Volda var et resultat av økonomisk opprydning i kommunen. Da avtalen i Telebygget ble sagt opp, ble ikke gode alternativer funnet.

Odd Harald Sundal. Foto: Møre-Nytt/Roy-Arne Folketad

– Vi har ikke lyktes i å finne en god løsning, noen alternativer har ungdommen sagt nei til, noen har kommunen sagt nei til, sier Odd Harald Sundal, 1. kandidat for SP ved valget i 2015.

Sundal forteller at Propellhallen var et av lokalene som ble vurdert, men at det ble avslått på grunn av nærhet til Rokken og alkoholservering.

SP påpeker at de nå endelig har funnet en løsning i Hamnegata 20.

– Det har nå kommet en løsning ved at vi tar i bruk et lokale på Hamnegata 20. Dette lokalet ble ledig etter at språkopplæringen for innvandrere blir mindre brukt grunnet nedleggelsen av asylmottaket. Så denne midlertidige løsningen vil komme før sommeren.

SV: – Flaut og skammelig

Gunnar Schjelderup Strøm, gruppeleder for SV Volda, er ikke spesielt begeistret over hvordan ungdommen i Volda har blitt behandlet. Han påpeker at selv om Telebygget var ideelt for ungdommen, ble det for dyrt og dermed måtte politikerne si opp kontrakten.

Gunnar Schjelderup Strøm. Foto: Arkiv

– Det kan du spørre om, hvorfor ikke ungdomsklubben finnes. Jeg synes behandlingen av ungdomsklubben i kommunestyret har vært flau og skammelig. Den dårlige situasjonen for ungdomsklubben skyldes manglende vilje hos flertallet. Politikerne og administrasjon har ikke fulgt opp, sier Strøm.

Selv om det nå er bestemt at ungdomsklubben skal inn i det nye kulturhuset, som etter planen skal stå klart om tre år, er likevel Strøm bekymret på vegne av ungdommen.

– Jeg frykter en ny runddans om plassering av klubben, uttaler Strøm.

Venstre: Lette uten å finne

1. kandidat for Venstre ved forrige valg, Fride Sortehaug, uttaler at flere forskjellige lokasjoner ble vurdert, men at ingen ble sett på som gode nok alternativer i forhold til den tidligere lokasjonen i Telebygget.

Fride Sortehaug. Foto: Arkiv

– Et av de som ble vurdert var Propellhallen, men der stemte jeg nei grunnet foreldrenes bekymringer rundt alkoholservering ved Rokken. Det var også snakk om utvidelse på stadionparken og da få til ungdomsklubb der, men dette ble aldri noe av, sier hun.

MDG: Problemer med lokale

Øyvind Festø. Foto: Arkiv

MDG, med Øyvind Festø som 1. kandidat, sier at økonomien var hovedargumentet for at klubben forsvant.

– Det ble ikke lagt inn penger i budsjettet og det var problemer med å finne lokale. Ungdomsklubben hadde sine ønsker, politikerne hadde økonomiske rammer å forholde seg til. MDG foreslo å sette av 200 000 kr til klubben, men det forslaget ble nedstemt i kommunestyret.

Utfordrende for kommunen

Inger Johanne Johnsen, sektorsjef ved kultur og service i Volda kommune, har en annen oppfatning på Espeset sine uttalelser om manglende vilje.

– Administrasjonen har jobbet med saken lenge og intenst. Utfordringen var å finne egnede lokaler, men vi ble enige om at å leie et lokale var å kaste penger ut av vinduet. Det ville vært bedre å eie lokale selv.

Johnsen påpeker at de nå endelig har funnet en midlertidig løsning slik at ungdommen får klubben sin.

– Vi har jobbet godt med klubben, og fant til slutt en midlertidig løsning,sier Johnsen.
 

Les mer om saken her.

Løftebrudd:

Nærnett har gått gjennom partiprogram og valgløfter fra før valget i 2015. Ut i fra disse has vi satt opp to kriterier for utvelgelse av saker.

1. Flertall for saken gjennom sammensetningen i kommunestyret etter valget.

2. Saker som er gjennomførbare for kommunepolitikere.

Serien:

1) Ungdomsklubb  2) Turvei rundt Rotevatnet 3) Sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Volda og Ørsta.