Omskilting på deler av E39

Stenger deler av E39 i kveld

Vedlikeholdsarbeid fører til omkjøring på E39 mellom Volda og Ålesund. 

Statens vegvesen melder på sine hjemmesider at Moatunellen - Blindheim, på strekningen Volda - Ålesund stenges i kveld klokken 22. 

Vegen som er en del av E39 holder stengt hele natten. Omkjøring er skiltet.

Det skal drives vedlikeholdsarbeid på strekningen. Vegen er planlagt åpnet igjen påfølgende morgen kl. 06.00, melder vegvesenet. 

Statens vegvesen opplyser at tidsrommet for arbeidet er 04.09.17 kl. 22.00 til 05.09.17 kl. 06.00. 

 

Bastian Lunde Hvitmyhr

Bastian Lunde Hvitmyhr

Les flere artikler fra Bastian Lunde Hvitmyhr.

Journalistikkstudent ved Høgskulen i Volda