Verdensdagen for psykisk helse markeres i dag

Psykisk helse illustrasjonsbilde

Psykiske lidelser har blitt et av vår tids største helseproblemer. Illustrasjonsfoto: Jørgen Vigdal

Stadig flere mennesker, særlig unge, sliter med psykiske plager. Dette vil folkehelsekoordinator i Ulstein kommune, Kristine Dale, gjøre folk bevisst på.

I dag er det verdensdagen for psykisk helse, en dag som markeres over hele verden, hvert år den 10. oktober. Dagen markeres for å øke bevisstheten rundt psykisk helse, skape åpenhet og skal bidra til å bryte ned tabuer rundt temaet psykisk helse.

Kristine Dale, Helsekoordinator i Ulsteinvik Kommune. Pressefoto
ØKT FOKUS: Helsekoordinator i Ulstein kommune, Kristine Dale, mener det er viktig å øke folks bevissthet. Pressefoto

Kristine Dale er folkehelsekoordinator i Ulstein kommune. Hun mener psykisk helse er blitt et av folkehelsens største problemer.

– Det er viktig å snakke om psykisk helse og få bort tabuet rundt dette temaet. Det er fortsatt ganske mye vanskeligere og søke hjelp om psykiske plager, enn fysiske, sier Dale.

Som folkehelsekoordinator har Dale engasjert seg sterk i saken. Ulstein kommune har blant annet arrangert konserter, kino, foredrag og friluftsarrangementer den siste uken.

– Psykisk helse er noe alle har. Det handler om hva slags tanker vi har og hva slags følelser vi sitter inne med.


Vanskeligere å vokse opp i dag

I takt med at psykisk helse blir mer snakket om i dag, tror Dale også at det er flere som sliter med sin psykiskse helse, særlig etter at bruken av sosiale medier er blitt så stor.

– Psykiske helseplager er et økende problem. Vi bruker sosiale medier og har et perfeksjonsjag fra alle kanter. Det gjør at mange sliter og da spesielt de unge som vokser opp i dag.

Anne Lise Mikkelsen Tellnes er ambassadør for verdensdagen i Møre og Romsdal. Hun mener at en markering som verdensdagen er viktig fordi vi enda har en lang vei å gå.

– Selv om bevisstheten rundt psykisk helse har blitt bedre, blir mange forstatt møtt med stigma og fordommer. Verdensdagen for psykisk helse kan bidra til å fjerne dette ved at vi har mer åpenhet rundt temaet.

Noe å glede seg over

Hvert år har verdnesdagen et tema. I år er temaet for dagen Noe å glede seg over.

Kristine Dale i Ulstein kommune mener det nødvendigvis ikke skal så mye til for å forbedre sin psykisk helse.

–  I år er temaet Noe å glede seg over. Det handler om å klare å glede seg over ting i hverdagen. Bruke situasjoner eller opplevelser å finne glede i det.

Verdensdagen for psykisk helse startet opp første gang i 1992 og har i år 25 års jubileum. Det er nå over 150 land som deltar på markeringen. I Norge arrangeres det over 1000 arrangementer i sammenheng med verdensdagen for psykisk helse.