Politikerne stemte nei til nedlegging av Vikebygda skule

Vikebygda

FLERTALL: Politikerne stemte for at Vikebygda skal bestå. Foto: Jonathan Gaathaug.

Tjenesteutvalget for oppvekst og kultur hadde i dag møte i Volda rådhus. Politikerne stemte nei til administrasjonen sitt forslag om å legge ned Vikebygda skule.  

Under møtet i dag som var i regi av Tjenesteutvalget for oppvekst og kultur (TOK), ble det flertall for å beholde Vikebygda skule med én stemme. Slik så stemmene ut:

For
Rebecca Riise, Senterpartiet 
Eiliv Halkjelsvik, Fremskrittspartiet
Henning Holsvik, Kristelig Folkeparti

Mot
Idar Andrè Flo, Venstre
Anne Lise Fredly, Arbeiderpartiet
Anne Grethe Eiken, Arbeiderpartiet

Møteleder Rebecca Riise hadde dobbeltstemme, derfor endte avstemningen med flertall om å beholde Vikebygda. Saken skal opp i kommunestyret 28. mars.