Vindkraften i motvind på Søre
 

Vindkraften i motvind på Søre

ULSTEIN GJENSTÅR: Fem av seks kommuner har stemt nei til vindkraft. Ulstein kommune vil stemme over saken i kommunestyret den 11. september. (Foto: Rodrigo Razquin/CC) 

NVE skapte storm da de la frem sitt forslag til en nasjonal ramme for vindkraft, i april i år. På Søre Sunnmøre har de møtt Motvind.
 

ULSTEIN: – Vi mener at et inngrep som et vindkraftverk vil medføre en enorm rasering av naturen og gjøre uopprettelige inngrep som vil stå til neste istid.

Det sa Øyvind Grimstad Gryt fra organisasjonen "Nei til vindturbinar Nordvest". 

NVN ble opprettet som en direkte reaksjon på NVE sin nasjonale rammeplan.

– Vi arrangerte folkemøter i alle kommunene og fikk inn folk som kunne informere om vindkraftverk. Før tenkte noen kanskje «Ja, de kan vel sette opp en vindturbin på et fjell, samme det vel». Men da visste de ikke om alt arbeidet som skal til for å bygge et vindkraftverk. Det krever anleggsveier, sprenging av fjell og rasering av naturen.

MOTVIND: Øyvind Grimstad Gryt er med i Motvind Nordvest. (Foto: Niklas Løkken)

Seks kommuner på Søre Sunnmøre ble utpekt som velegnede vindkraftkommuner i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin nasjonale rammeplan.

Men Hareid, Volda, Vanylven, Sande og Herøy kommune har på tur og orden stemt nei til vindkraft. Rådmannen i Ulstein har bedt om at kommunestyret i Ulstein lander på et "nei", når vindkraft skal stemmes over den 11. september.

Grimstad Gryt sier at NVN nå også spiller en viktig rolle i en nasjonal bevegelse.

– Vi har blitt del av en nasjonal organisasjon som heter "Motvind". Problemet har tidligere vært at det har vært lokal motstand på Frøya, lokal motstand på Guleslettene, og da forblir kampen lokal. Derfor har vi valgt å slå oss sammen for å danne en felles, nasjonal front.

Kommunene uten vetorett

Selv om kommunene på Søre yter motstand, har de likevel ingen vetorett i saken om vindkraft. Utbyggere kan bli tildelt konsesjon, tillatelse, til å bygge ut vindkraftverk selv om kommunene sier nei. Det fikk Frøya kommune i Trøndelag erfare. 
Etter å først ha stemt ja til vindkraft, så snudde kommunestyret i Frøya etter motstand fra lokalbefolkningen. Men Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg mente at det ikke var rettslig grunnlag for å nekte utbyggingen, og dermed vil Frøya kommune få sitt første vindkraftverk. Kommunens motstand til tross.

Strammer inn krav

Statssekretær i Olje- og energidepartementet (OED), Liv Lønnum understreker likevel at regjeringen pleier å ta hensyn til lokaldemokratiet i saker om vindkraft.

STRAMMER INN: Statssekretær Liv Lønnum vil ha strengere krav til vindkraftutbyggere. (Foto: OED)

– Vi har i praksis ført en politikk med kommunalt veto i vindkraftsaker og jeg tenker at det er viktig med lokal forankring i kommunene.

Lønnum sier at regjeringen kan komme til å sette strengere krav til de som vil bygge ut vindkraftverk.

– Vi vil kreve en nøyaktig detaljplanlegging i konsesjonssøknaden og vi vil også gjøre innstramminger i hvor lang tid det kan gå fra en tillatelse blir gitt, til vindkraftverkene er bygget ut.

OED gir den endelige tillatelsen til utbygging, men det er NVE som utfører søknadsbehandlingen.

Kommunene er viktige

Direktør i Konsesjonsavdelingen i NVE, Rune Flatby, understreker at rammeplanen ikke nødvendigvis betyr at det vil komme vindkraftverk på Sunnmøre.

– Vi fikk dette oppdraget fra OED, hovedsakelig for å styrke kunnskapen vi har på området. Før noen skal få lov til å bygge vindkraftverk, må de gjennom en

ROER NED: Rune Flatby fra NVE sier at han ikke vet om noen vil bygge ut vindkraft på Søre. (Foto: Stig Storheil/NVE) 

konsesjonsbehandling. Der vil kommunene være viktige høringspartnere.

– Har noen forhørt seg om utbygging på Søre Sunnmøre?

– Jeg har ikke kunnskap om konkrete tilfeller der noen har meldt interesse om disse områdene.

Tilbake i Ulstein forteller Øyvind Grimstad Gryt at de ikke vil gi seg før områdene i nordvest er tatt ut av NVE sin rammeplan.

– Vi startet organisasjonen for å belyse temaet og for å slippe å måtte lenke oss fast i fjellene i protest. Vi kommer til å holde oppe trykket til alt blir lagt dødt.