Vindmøller fører til fugledød

FOTO: Ulla Falkdalen

Ørn med avkappet vinge etter kollisjon med vindmølle. FOTO: Ulla Falkdalen

Erfaring viser at vindmøller i et område med et rikt fugleliv, kan gjøre artene utrydningstruet, mener kongeørnekspert Alf Ottar Folkestad i Norsk Ornitologisk Forening.

Mandag la Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) frem et forslag til aktuelle områder for vindkraft i landet. Der kommer det fram at flere områder på Søre Sunnmøre er aktuelle, slik som Vanylven, Volda, Sande, Herøy, Ulstein og Hareid.

Disse områdene har et rikt fugleliv og består av arter som havørn, kongeørn, vandrefalk og andre arter.

I dette området kan det bli vindmøller. Kart: NVE

Alf Ottar Folkestad stiller seg kritisk til NVE’s forslag. Han forteller at dette området er en av de viktigste trekklandskapene for fugler langs norskekysten. Det er en stor konsentrasjon av fuglearter som er rødlistet og som er ansvarsarter, med en større tetthet enn du har på andre plasser i Norge.

– Hvis man ikke tar inn helhetsvurderingen så har du bommet radikalt på å forstå miljøeffektene på denne typen inngrep.

Ornitolog Alf Ottar Folkestad. Foto: Sofie Skarholt Ottesen
Ornitolog Alf Ottar Folkestad. FOTO: Sofie Skarholt Ottesen

Smøla som skrekkeksempel

Norges første største vindkraftverk ligger på Smøla. Det har i stor grad påvirket dyrelivet, forteller Folkestad.

90 havørn og to kongeørn har blitt drept av vindmøllene på Smøla. Det kommer frem i et forskningsprosjekt fra NINA, Norsk Institutt for naturforskning. 

Jeg så senest i går et bilde av en havørn som hadde en avkappet vinge helt inntil kroppen, på grunn av en vindmølle, sier Folkestad.

Se hva Olje- og energidepartementet svarer her:

Best egnet fra et nasjonalt perspektiv

NVE mener derimot at Sunnmøre og Nordfjord er bedre egnet for ny produksjon, sammenlignet med andre plasser i landet. Dette kommer frem i rapporten «Nasjonal Ramme for Vindkraft». Analysene som de har gjort tilsier at det er et lavere konfliktnivå her enn andre steder.

Når det gjelder hensyn til dyreliv, skriver NVE at det ikke er et gjennomgående høyt konfliktnivå for fugl i norske vindkraftverk. Det ikke er vitenskapelige holdepunkter for å hevde at konfliktnivået for fugl ved utbygging av vindkraft er høyt, mener NVE.

Gurskøy kan gå fra turområde til vindmøllepark. FOTO: Sofie Skarholt Ottesen


Bilveier tar over for turstier

For å bygge et vindkraftverk er det ikke kun vindmøllene som må bygges. Det må også bygges veier. Topp konstruerte veier må til for å frakte konstruksjonene ut til der de skal stå.

Områdene der det er foreslått vindmølleutbygging er brukt som turområder.

– Kulturlandskapet blir til et industrilandskap. Hvis du skulle forestille deg en transportvei og flere staker med turbiner på toppen 200-250 meter opp i lufta så er det ikke et turlandskap igjen, sier Folkestad.

Han mener at folk ikke vil være interessert i å gå tur i et slik landskap og at verdien av landskapet blir borte.

En støy som påvirker sansesystemet

Støyen fra en vindmølle kan virke som en vibrasjon i lufta og terrenget. Folkestad beskriver lyden som en trailer som passerer huset ditt.

– Det at du har den lyden hengende over deg hele tiden kan påvirke sansesystemet ditt. I tillegg kan rotasjonsbevegelsene på turbinene gi en synspåvirkning som kan påvirke mennesker psykisk.

FOTO: Sofie Skarholt Ottesen
FOTO: Sofie Skarholt Ottesen

Folkestad forteller til slutt at totalvirkningen av et vindkraftverk kan gi en sorgreaksjon.

– Du har tapt noe du ikke helt greier å definere, men du føler på at det er borte. Du har tapt noe som er viktig i livet ditt.