Flere utrykninger etter skolestart

Volda Brannvesen

UNØDVENDIGE UTRYKNINGER: Volda Brannvesen tar jobben seriøst om det er en falsk alarm eller ikke. Illustrasjonsfoto: Håkon Kvam Lyngstad

I gjennomsnitt har Volda Brannvesen tre utrykninger i uka. Én av tre er falske alarmer.

Amazonas har i flere uker vært truet av store skogbranner. Der er brannene påsatte, men for Volda Brannvesen er det skolestart som fører til seg flest utrykninger.

Brannmester Kristian Driveklepp
Brannmester Kristian Driveklepp. Foto: Stine S. Ødegård

– Det er som regel mest aktivitet i skoleåret, sier brannmester Kristian Driveklepp.

Han har jobbet i Volda Brannvesen i fire år, og er en av tre som har fast stilling i brannvesenet.

Falske alarmer

Ifølge brannsjef Roy Inge Heltne skjer omtrent 30 prosent av utrykningene på grunn av automatiske brannalarmer.

– Ofte er det på grunn av brukerfeil, sier han.

Det kan være alt fra studenter som glemmer pizza i stekeovnen, til tekniske feil i sikkerhetsbygg. Brannsjefen påpeker derimot at dette gjelder også på landsbasis.

– Det skjer over hele landet, ikke bare i Volda, sier han.

Brannsjef Roy Inge Heltne
Brannsjef Roy Inge Heltne. Foto: Stine S. Ødegård

Hvem tar regninga?

Heltne forteller at de har i omtrent 150 utrykninger i året, hvorav 45 av disse er falske alarmer. Selv om det blir gitt bot, så er det ikke så mye som kommunen må ut med.

– Kostnaden på en unødig utrykning avhenger av tid på døgnet og om det er ukedag eller helg, sier Heltne.

Ut i fra Heltne sine egne kalkuleringer bruker kommunen omtrent 150.000 kroner per år på falske alarmer.