Ved Volda sjukehus synder bilsjåfører hver dag

Volda Sjukehus vei

Veien mellom Kløvertunveien og Heltneveien i Volda er reservert for buss, men brukes likevel som gjennomfartsvei av bilsjåfører. Nå ser Volda kommune og Volda sjukehus etter løsninger.

Nedenfor Volda sjukehus går Kløvertunveien som skal sørge for at busspassasjerene trygt kan gå av ved hovedinngangen til sykehuset. Veiens ende er markert ved to «Forbudt for motorvogn»-skilt. Disse blir daglig oversett av bilsjåfører som bare vil bruke veien som en snarvei.

Edvin Løfoll fra teknisk sektor i Volda kommune er klar over at veien brukes mot sitt formål.

Edvin Løfoll sier at kommunen vurderer alternative løsninger for Kløvertunveien. Foto: voldakommune.no

– Veiene er godt skiltet, og det er dermed et forbud mot å kjøre der for bilsjåførene. Likevel brukes veien ulovlig av hundrevis av bilsjåfører hver eneste dag. 

Løfoll sier at kommunen har vurdert flere forskjellige løsninger eksempelvis ved bom. 

– Vi har vurdert å sette opp en bom, men været tærer på sånne løsninger. 

Teknisk sjef ved Volda sjukehus, Magnulf Gjersdal, sier at det foreløpig ikke har skjedd noen uhell. 

–Det har ikke vært et problem at bilsjåfører bruker veien, men bussjåførene begynner å bli utålmodige. 

Gjersdal forklarer videre at feilparkerte biler har ført til at bussjåførene har hatt problemer med å bruke veien ut fra Kløvertunveien. Han hevder videre at han tror det vil bli nye ordninger i sammenheng med Voldatunnelen. Det er derimot ikke tegnet inn i Statens Vegvesens plantegninger. 

Den røde ringen markerer veien mellom Kløvertunveien og Heltneveien. 

Her er Statens Vegvesens plantegninger for veiene rundt Volda sjukehus etter byggingen av Voldatunnelen, veien mellom Kløvertunveien og Heltneveien er markert i gult i øvre, høyre hjørne. Veien er ikke stengt i plantegningene.