VØR øker avgiften med 66,4 prosent

Fra 2019 kan abonnomentene til VØR vente seg et avgiftshopp på 66,4 prosent. Dette grunnet utbygging av Melsgjerdet. 

Daglig leder i VØR, Petter Bjørdal, varslet dette overfor Volda formannskap på tirsdag. Han orienterte dem om hvorfor VØR ser seg nødt til å heve grensen for hvor store låneopptak virksomheten gjør. 

Det var Møre-Nytt som først omtalte saken. 

Kan øke til over 3000 kroner

Bjørdal grunnet avgiftshoppet med krav som stilles fra både internasjonale og nasjonale krav, samt krav fra fylkesmannen og deres eget representantskap om å investere i virksomheten de kommende årene.

Blant annet ønsker de å investere fire millioner kroner på Miljøstasjonen i Hovdebygda for publikumsrettede tiltak, og investeringen på Melsgjerdet har en foreløpig kostandsramme på 72 millioner kroner. 

For det kommende året, 2018, ber VØR om en økning av gebyret på 3,5 prosent, som vil si 1.863 kroner for en standard husholdning. Fra 2019 kan man vente at gebyret øker til 3.100 kroner. 

Klima- og miljøkrav

I hovedsak handler kravene VØR står overfor om sammenhengen mellom kravene om klimatiltak og krav om gjenvinning av avfall. Målet og kravene er at det aller meste av avfallet skal gjenvinnes i form av materialgjenvinning eller energi. Et annet mål er også at den totale avfallsmengden skal reduseres. 

Bjørdal forteller at for å gjøre disse tiltakene på den rimeligste måten, må de gjøre disse investeringene samt å spille på lag med husholdningene. Ifølge Bjørdal skjer den mest effektive sorteringen i hjemmet. 

Nærnett

Les flere artikler fra Nærnett.