– Nynorsk taper i den digitale opplæringen
 

Nynorsk digitalisering

DIGITAL LÆRING: Språkrådet anbefaler utviklere som skal lage læringsmateriale til undervisning, som for eksempel en app, å benytte seg av Språkbanken på Nasjonalbibliotekets nettsider. Der finnes det mye materiale på nynorsk. Illustrasjonsfoto: Lexie Flickinger / creative commons

Ifølge Språkrådet er det alvorlig at det ikke er nok nynorsk i undervisningen når elevene bruker nettbrett og datamaskin.

Direktør i Språkrådet Åse Wetås, stiller spørsmål ved hvordan elevene skal lære seg nynorsk, når alt på nettbrettet er på engelsk og bokmål. Dette er alvorlig for framtida til nynorsken, mener hun.

Wetås er klar på at nynorskelevene er de som taper mest på den digitale utviklingen i skolen. Hun forteller at nynorskbrukere allerede møter for lite av målformen sin i hverdagen.

STILLER KRAV: Direktør i Språkrådet Åse Wetås, vil ha tydeligere krav for tilbyderne av digitale læringsressurser. Foto: Språkrådet

– Bokmålselever føler en slags trygghet i sin målform fordi alt de leser i aviser og ser på TV er på bokmål. For nynorskelever er ikke dette tilfellet. Det er alvorlig fordi det er en reel fare for at færre vil bruke nynorsk i framtida, sier hun.

Wetås mener problemet er at det er for lite digitale læringsressurser tilgjengelig på nynorsk. I tillegg er det ifølge språkrådsdirektøren ikke tydelig nok krav til utviklerne av apper og andre digitale læringsverktøy.

– Det er ikke bra at elevene får opp «awesome» på engelsk, i stedet for «bra» på norsk, når de svarer på en matteoppgave på nettbrettet, sier Wetås.

Direktøren i Språkrådet har en oppfordring til lærere og foreldre som mener det er for lite nynorsk i de digitale læringsressursene.

– Kommunen har et klart ansvar. Derfor bør foreldre og lærere ta opp temaet med skolen og kommunen. Myndigheten må vite om at det er et problem, slik at de kan sette inn tiltak, sier Wetås.

Bevissthet rundt nynorsk

– Vi er opptatt av at våre elever skal ha like godt tilbud som alle andre barn i landet, sier Per Ivar Kongsvik, oppvekstsjef i Volda kommune.

Kongsvik forteller at han har ansvar for at skolene i kommunen bruker nynorsk som hovedmål. Likevel mener han at når elevene bruker digitale verktøy i skolen, er det i tråd med lovene og forskriftene som kommunen må følge.

Han forklarer at teksten i læringsressursene, som for eksempel en forklaringstekst til en matteoppgave, utgjør en liten del av helheten. Samtidig presiserer han at han ikke er fornøyd slik det er i dag.

– Jeg kunne ønske at alle læringsressurser og apper var på nynorsk også, men sånn er dessverre ikke virkeligheten. Utenlandske firmaer som lager appene vet kanskje ikke om at vi bruker bokmål og nynorsk, sier Kongsvik.

Oppvekstsjefen prøver å øke oppmerksomheten rundt målformen nynorsk, ved å ha en dialog med de digitale produsentene.  

– Senest i går snakket vi med «Showbie», som er en app fra Canada som brukes i klasserommet. Vi ville gjøre de oppmerksom på at vi faktisk har to målformer i Norge, og at det er et marked for nynorsk, sier han.

Vil ha mer mangfold

Øyvind Festø er lærer på Åmås friskule i Åmdalen og bruker ofte digitale verktøy i undervisningen. Han ønsker seg større mangfold i digitale verktøy.

DEBATT: Læreren Øyvind Festø er en av dem som skal delta i panelsamtalen om digitalisering av nynorsk på Forskningsdagane. Foto: Privat

– Jeg tenker at for å utvide nynorsk som hovedmål, kunne man for eksempel trengt en tilskuddsordning, sier Festø.

Læreren forklarer at problemet ikke bare ligger i digitale verktøy som brukes i skolen, men også i skriveprogram. Han nevner autokorrektur på mobilen som et eksempel, der nynorsk blir visket vekk og rettet på.

Festø mener et tips til foreldre kan være å gjøre barna bevisst på kildekritikk på internett, fordi det er mest bokmål der. Han presiserer at ungene ikke trenger å kun lese nynorsk, men at det er viktig å være klar over hva barna leser.  

I forbindelse med Forskningsdagane 2018 på Høgskulen i Volda, skal et panel snakke om hvordan ungene skal lære seg nynorsk med dagens digitale verktøy.

Deltakerne i debatten er direktør i Språkrådet Åse Wetås, sammen med førsteamanuensis Gudrun Kløve Juuhl, lærer Øyvind Festø og oppvekstsjef Per Ivar Kongsvik. Panelsamtalen skal skje i kveld, onsdag klokka 18.