Foreslår helsehus til 38,6 millioner

Samlokalisert helsehus

ARKITEKTVURDERING: Planløsninger og valg av funksjoner i bygget er gjort i samarbeid med innleid arkitekt. Foto: Utklipp av rapport

Full funksjonalitet avhengig av penger og muligheten til å benytte tilfluktsrom

«Samhandlingsprosjektet HO» er navnet på prosjektet som vil starte utbyggingen og renovering av et nytt helsehus på 400 kvadratmeter mellom Bakk-Ola-marka og Dalevegen 24 i Ørsta. Rapporten som er skrevet om prosjektet viser at fokuset er å samle helsetilbudene på en plass.

Utvidet tilbud 
Dagens helsesenter i Dalevegen består av legesenter med fastlegeordning, legevakt på dagtid (ikke natt), helsestasjon, jordmortjeneste, kommunal fysio- og ergoterapi, pluss restene av det gamle «Helserådet». 

– De gamle lokalene er nedslitt og må uansett renoveres, noe kommunestyret er inneforstått med, forklarer fastlege og bidragsyter i prosjektet, Arne Gotteberg, til Møre-Nytt. 

Hvis alt går etter planen vil det nye helsehuset tilby helsestasjon og jordmortjeneste, base for hjemmesykepleie og hjemmetjeneste med hverdagsrehabiliteringsteam, kommunepsykolog, kommunelogoped og fysio- og ergoterapitjeneste med frisklivssentral. I tillegg vil det planlagte nye bygget romme legesenter, legevakt, omsorgsboliger og hjelpemiddellager. 

Seksjonsleder for Bu og rehabilitering, Kristin Vik påpeker til nernett.no at dette ikke er en fastspikret løsning ennå. Resultatet av funksjonene er relativt i forhold til areal og midler. 

Vil benytte tilfluktsrom
For at samhandlingsprosjektet om det nye helsebygget skal bli en virkelighet er det flere, viktige faktorer som gjenstår. Gruppa må ha støtte fra politikerne og de trenger penger. Hele prosjektet anslås å koste rundt 38,6 millioner kroner. Helsedirektoratet bistår med 450 000 kroner. 

I tillegg må sivilforsvaret godkjenne bruken av tilfluktsrommet i kjelleren til andre formål enn i beredskapssetting. Per dags dato er tilfluktsrommet en stor hindring for bruk av heis og trapperom, noe som går ut over funksjonaliteten til bygget.

– Rådmannen i Ørsta kommune, Wenche Solheim, er i sving med prosessen for å få tillatelse til bruk av tilfluktsrommet, sier Kristin Vik.