Halv million satt av til planlegging av nytt kulturhus og kino

Formannskapet i formannskapsmøtet 13. mars

Formannskapet er positive til planlegging av kino og kulturhus i Volda sentrum. Foto: Tobias Brøste Båkind

Bred enighet i formannskapsmøtet tirsdag 13. mars for utbygging av nytt kulturhus og kino.

Formannskapet var positiv til planlegging av kino og kulturhus i Volda sentrum i formannskapsmøte tirsdag 13. mars.

Kommunestyret har tidligere satt av en halv million av 2018-budsjettet til planlegging av det nye bygget. Den kommunale byggenemda har fått i oppdrag å lage romprogram og skisseprosjekt for kinoen og kulturhuset. Forslaget fra administrasjonen går på å bygge dette i tilknytning til samfunnshuset.

Gunnar Strøm (SV) sier kulturhuset har vært en sak i nærmere 20 år, og at det er på tide å bli ferdig med den.

Gunnar Strøm sitter i kommunestyre og formannskapet for Sosialistisk Venstreparti. Foto: Tobias Båkind

– Volda har vært et kultursentrum i alle år. Da samfunnshuset her ble bygd var det topp kvalitet og det tiltrakk seg masse store stjerner, norske og internasjonale. I dag er det ubrukelig som kulturarena. Klart vi er nødt til å gjøre noen ting. 

Gunnar Strøm mener han er feil person å spørre om hvorfor prosjektet ikke har blitt gjennomført tidligere, men har tenkt mange ganger på hvorfor de ikke har fått det til.

– Det har vært for store motkrefter i lokalsamfunnet, og som det ble sagt tidligere hvis man snakker hverandre ned får man det ikke til. Hadde man samarbeidet og tenkt fremover, hadde vi hatt et fantastisk kulturhus for 10-15 år siden, sier Strøm.

– Vi må nok senke ambisjonene litte grann i forhold til hvordan de har vært. Nå er vi veldig samstemt og jeg har ikke hørt om noen motkrefter enda. Jeg tror at siden vi har kommet hit så er det mulig å få til ting. Her har kommunen tilgang på areal, det ligger midt i sentrum, og det har et veldig spennende potensiale.

Gunnar Strøm forteller at det nye kulturhuset skal romme kultur: Så bredt, så flott og så mangfoldig som mulig.

– Lokalet er feil, rammene rundt er feil. Det er ingen moderne kino. Du klarer deg ikke med en sal, du bør ha to minst. Du må ha en kultur-sal der riksteatret kan komme. De var har fast før, i dag så er det uinteressant for dem å gjøre det. Kirken i Volda er en fantastisk konsertarena, men det er ikke alt som passer inn der, og det er et svært kulturliv i Volda som trenger en arena for å kunne vise seg fram. Fra små unger til symfoniorkester på høyskolen, og selvfølgelig må det være attraktivt for norske og internasjonale artister å komme hit. Det vi har i dag er ikke kulturstedet Volda verdig.