Økonomisk smell for Helse Møre og Romsdal

Tallene for august viser det samme som tallene for juni og juli – underskuddet i Helse Møre og Romsdal fortsetter.

Så lang i år har helseregionen et samlet underskudd på 103,2 millioner kroner i forhold til det som har budsjettert for. 

Det var NRK som først meldte om saken. 

Det er i hovedsak varekostnader knyttet til medisiner som har ført til underskuddet. 

Mer enn planlagt 

Underskuddet vises i en rapport om den økonomiske situasjonen som har blitt fremlagt av Styret for Helse Møre og Romsdal.

I rapporten står det:

Avviket skuldast først og fremst høgare medikamentkostnader enn budsjettert, noko som utgjer -5,7 mill. kroner for august, og -30 mill. kroner hittil i år.

Videre står det at det resterende underskuddet skyldes økte beløp på lab. rekvisita med totalt 2,1 millioner korner over budsjett. 

Innleide sykepleiere 

Helse Møre og Romsdal har så langt i år leid inn tjenester fra vikarbyråer for totalt 25,9 millioner kroner. Mot budsjettet for hele året her regionen dermed brukt 16,6 millioner over budsjettet. 

70% av den innleige hjelpen skal ha vært sykepleiere.  

Nærnett

Les flere artikler fra Nærnett.