Politiker får stoppordre fra Ørsta kommune

ola perry saure

Saure hadde tillatelse til å skifte tak og reise to mindre bygg. Avbildet er et råhus, der hvor det tidligere stod en kårbolig. FOTO: Tarjei Engeset Ofstad/Sunnmørsposten

Sunnmørsposten skriver at listekandidat i Volda Senterparti, Ola Perry Saure, har revet og startet bygging av nytt hus. Dette går utover tillatelsen han hadde, som gikk ut på å reise to små tilbygg på eiendommen.

Plan- og oppmålingskontoret i Ørsta kommune har nå sendt en stoppordre datert 30.08.2019. I denne ordren informerer kommunen om at byggearbeidet er av en annen karakter enn det er gitt lov til, og at det derfor må stoppes omgående.

Ikke umulig å tillate videre arbeid

Ola Perry Saure (Sp) må møte med Ørsta kommune. FOTO: Tarjei Engeset Ofstad/Sunnmørsposten

Kommunen skriver i sin stoppordre at «retting kan skje ved tilabkeføring eller ved at det vert søkt om og godkjent i ettertid». Det skrives også at Saure har spurt om et møte med kommunen, slik at prosjektet kan få lovlige former.

Sunnmørsposten har fått opplyst at Saure skal møte fagfolk fra kommunen en av de nærmeste dagene. Om det uferdige huset må rives eller ikke, er per skrivende stund ikke bestemt.