Miljøbomber i hagen

Oljetank

LEKK: Denne rustne oljetanken ble gravd opp tidligere i høst. Da hadde det lekket ut flere hundre liter parafinolje. Foto: Hans M. Dypvik

Nedgravd i hagene til folk ligger det hundrevis av oljetanker som kan gå lekk. Nå må de graves opp på huseiers bekostning. 

Volda kommune har ingen oversikt over hvem som har slike tanker nedgravd. I Ålesund kommune har alle som har oljetanker fått brev med informasjon om fremgangsmåte og frister. Om det blir lekkasje fra en oljetank, er det huseiers ansvar.

Silje Østerbø
FORURENSENDE: Silje Østerbø sier at mange ikke mange er klar over at de er ansvarlige for oljetanken også ved større lekkasjer. 

– Det er ditt ansvar som huseier om det kommer lekkasje på tanken, og det havner i drikkevannet. Ved en lekkasje kan en liter olje ødelegge en million liter drikkevann, sier Silje Østerbø som er prosjektansvarlig for Naturvernforbundets Oljefri.

– Kommunen vil prøve å finne ut hvem som er ansvarlig og da blir man ansvarlig for forurensningen økonomisk, sier hun.

Det finnes ordninger som skal gjøre at huseier ikke må ut med millionbeløp, ved en lekkasje må dette gjennom rettssystemet.

Skulle fjerne tanken

– Jeg ringte kommunen, men de hadde ingen konkrete råd for fjerning av disse. Derfor skal jeg vente litt til med å gjøre det, sier Håkon Høydal.

Han bor i Ørsta og hadde planer om å fjerne tanken som han installerte når de byde huset på 70-tallet. Han har allerede prøvd å tømme tanken med oljepumpe, men mistenker at det kan være igjen en skvett.

– Det er jo dårlig at de ikke har noen plan, for tankene kan jo være en forurensningsfare, sier han.

Kommunen burde ha register

I mange kommuner finnes det register over hvem som har slike tanker. Blant annet Ålesund. Da har de mulighet til å sende ut opplysninger til innbyggerne.

– Nei, i Volda kommune kjenner jeg ikke til at det finnes noe slikt register, sier Regine Alkestad, planlegger i sektor for utvikling.

Om man finner en lekkasje tidlig og har mulighet til å kontakte tankeier, vil kostnadene for rengjøringen bli mindre.

– Om du skulle være så uheldig at din oljetank forårsaker en lekkasje vil du få vite om det mye raskere med et slikt register, sier Østerbø.

– Du utsetter deg selv for mindre risiko. Det er viktig at kommunene har et register og man bør ville være på det.

Tar ikke lang tid

Fjerning av tanken er det private selskaper som driver med. Det tar ikke lang tid i seg selv dersom tanken er tilgjengelig.

– Da er det bare snakk om to-tre timer, sier Johny Birkeland, lederstøtte hos Norva24 Birkeland. Vi rengjør tankene og suger opp den oljen som er i tanken. Etter dette må man ha en entreprenør som driver med gravemaskin til å grave opp tanken.

Man kan enten ta kontakt med firma som driver med fjerning eller ta kontakt med kommunen om man mistenker at man har en oljetank i hagen.

LEKKASJE: det kan koste fra 40 000 til flere millioner å rydde opp etter en lekkasje.

– Når tanken er rengjort og gravd opp må den leveres til et godkjent mottak, forklarer Birkeland. Det er også mulig i enkelte kommuner å fylle tankene med leka eller lignende og la den ligge.

Miljødirektoratet opplyser også om at det skal være mulig å fylle tankene. Men dette anbefaler de at bare skal være unntaksvis.

Birkeland sier det vil koste ti til femten tusen for å rengjøre og klargjøre tanken, og entreprenøren tar cirka det samme.

«Det er vil koste litt på kort sikt, men det vil lønne seg etter noen år», skriver miljødirektoratet på sine nettsider. Man vi spare penger på strøm om oppvarming over tid.

Se også: Hvordan man fjerner en oljetank

Ingen plan i Volda

Volda kommune, er en av mange kommuner hvor de ikke finnes noe spesifikk plan for fjerning av oljetanker.

– Det er ikke noen plan for dette som jeg vet om, sier Regine Alkestad. Jeg kan heller ikke komme på noen person man kan kontakte i kommunen for dette. Dette er nok et område vi burde hatt mer kunnskap om og som vi må få mer kunnskap om.

I 2020 blir det ulovlig å varme opp boligen med fossil olje og parafin. I forurensningsforskriften har det til nå vært kommunene som har hatt ansvar for å vedta en egen lokal forskrift. Her handler kapittel 1 om oljetanker, så selv om huseier har ansvar for egen tank, har også kommunene et ansvar.

– De har i prinsippet et ansvar for oljetankene for de skal vedta forskriften, forklarer Østerbø. Om det skjer en lekkasje er det huseiers ansvar, men det kan havne i drikkevannet eller i kommunens avløpsnett.
– Skjer det en lekkasje så må ofte kommunens forurensningsmyndigheter som må sette i gang arbeid for å rydde opp, sier hun.

Nye regler

Miljødirektoratet har når foreslått en lovendring i forurensningsforskriften slik at alle nedgravde tanker som ikke brukes må tømmes og graves opp, uansett hvor stor tanken er. Lovendringen skal også klargjøre hvilket ansvar man har om man er eier av en slik tank.

«Nå blir det lik for alle. Tidligere måtte forskriften vedtas av kommunene, men ikke alle kommuner har gjort dette. Derfor var kravene ulike fra kommune til kommune», sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet på deres nettsider. 

 

Oljetanker

  • Det finnes trolig rundt 270 000 nedgravde oljetanker i Norge i dag
  • De har en gjennomsnittlig levealder på 30 år og er i ferd med å gå ut på dato 
  • Det kan foste alt fra 40 000 til flere millioner å rydde opp etter en lekkasje
  • Det er mulig å søke tilskudd fra Enova, de tilbyr opptil 10 000 kr om man skaffer en fornybar oppvarming som alternativ