–Vi prioriterer tryggheten til barna

Harald Sørheim Holen synes det kan være litt skummelt å gå til skolen. Foto: Jørgen Wear

Harald Sørheim Holen synes det kan være litt skummelt å gå til skolen. Foto: Jørgen Wear

Ørsta kommune har søkt om midler til at Hovden skule skal få tryggere skolevei. Nytt gangfelt på Skulevegen og veilys langs Indrehovdevegen er noen av tiltakene for å sikre barnas trygghet. 

Harald Sørheim Holen (11) er en av mange elever som går til Hovden skule hver dag. Fra huset sitt vandrer han på gangfelt nesten hele veien. De siste 65 metrene må han dele med bilene. Denne veistrekningen er mye trafikkert på grunn av henting av barn på skolen, og i tillegg ligger Hovdebygda barnehage i enden av denne veien. 

Jeg skulle ønske at det kunne være et gangfelt her. For da hadde vi fått en tryggere vei til skolen, sier Harald Sørheim Holen

Denne veien ønsker Ørsta kommune å lage gangvei ved siden av. Foto: Jørgen Wear

Prioriterer skoleveier

Samfunnsutvalet i Ørsta kommune vedtok tirsdag ettermiddag fire prosjekter de ønsker å søke støtte om av fylkeskommunen. I prioritert rekkefølge ønsker Ørsta at det skal komme ny gangvei langs Skulevegen i Hovdebygda, nye veilys langs Indrehovdevegen, nye veilys langs gangvei ved Vikemarka skule i Ørsta sentrum og nytt autovern øst i Hagevegen. Støtteordningen er en spleiseordning, det vil si at kommunen og fylkeskommunen dekker 50 prosent hver seg. 

Leder for Samfunnsutvalet Inge Kolås (til venstre), ønsker at alle barn skal ha en trygg skolevei. Foto: Jørgen Wear

Vi synes det er viktig å prioritere barna i kommunen vår. De er sårbare i trafikken, sier Inge Kolås, leder i Samfunnsutvalet i Ørsta kommune.

Møre og Romsdal fylkeskommune har satt av 8.3 millioner kroner som skal fordeles på kommunene som sender inn godkjente søknader. Ørsta søker om 858 750 kroner for å få finansiert de fire prosjektene. 

Ønsker tips fra befolkningen

Et annet tema på møte for Samfunnsutvalet var hekker. Det kom fram at flere veistrekninger har for høye hekker. Det gjør det vanskelig for både bilister og fotgjengere å se hverandre. Ørsta understreker at alle må følge vegvesenet sine retningslinjer og hvis noen ser for høye hekker kan de kontakte kommunen så skal de ta hånd om det. 

Retningslinjer for hvordan hekker kan se ut. Illustrasjon: Statens vegvesen