Lokalt smolt-anlegg lager gjødsel av fiskemøkk til lokale bønder

Oppdrett

Oppdrettsnæringen blir ofte omfalt som miljøverstinger i media. Mowi Dalsfjord har derimot valgt å skåne naturen og gjenvinne avfallstoffer. 

Mowi sitt smolt-anlegg avdeling Dalsfjord er et av mange oppdrettsanlegg i Norge som dyrker frem fisk på land. Hele prosessen blir nøye fulgt opp fra fôring, vaksinering til regulering av døgnrytme. I en tid der oppdrettsnæringen ofte blir omtalt som miljøverstinger i media, har Mowi Dalsfjord valgt å skåne naturen og gjenvinne avfallsstoffer om til gjødsel.

– Før i tiden var det ikke krav til rensing på samme måte som det er i dag. Den gangen gikk det rett ut på sjøen uten slike innretninger som vi har her på huset, forklarer driftsleder Magne Vedeld.

 

FILTRERING: Eksrementer, partikler og avfallstoffer som blir filtrert bort fra vannet. Foto: Eirik Gard Endal

Prosessen fra at alt vann er filtrert til omgjøringen av gjødsel, er en lang og nøye prosess.

– I dag tar vi alt ufiltrert vann via systemer og tar ut alt av partikler, fôr og ekskrementer (avføring), hvor denne ansamlingen senere blir tørket. Via en tørkeprosess blir dette da omgjort til gjødsel, sier Vedeld. 

POSITIV TIL FREMTIDEN: Driftsleder Magne Vedeld tror denne løsningen kan vokse til noe større i fremtiden. Foto: Eirik Gard Vedeld.

– I hvilke mengder leveres gjødselen?

– Per nå blir den levert på lokalt nivå. Vi har i underkant av ti bønder som bruker gjødselen vår på jordene deres, forteller Vedeld. 

Han tror denne løsningen vil kunne leve i fremtiden.

– Jeg tror dette kan bli foredla på et eller annet vis og leve videre i fremtiden, avslutter driftslederen. 

Hele innslaget finner du under.

Les også hvordan Norges miljøvernforbund stiller seg svært kritisk til oppdrettsnæringen, her.