Vil ha opp gjennomføringsprosenten

Oppfølgingstjenesten og iUng: VGS (Jobber for at flere elver fullfører videregående)

Ann Turid Andersen Ekset er koordinator for Oppfølgingstjenesten på Søre Sunnmøre. Hun sier de jobber intenst for å få flere elever til å fullføre videregående opplæring. 

Drøyt en femtedel av alle elever i videregående skole fullfører ikke i løpet av fem år. Dette jobber oppfølgingstjenesten intenst for å gjøre noe med. 

Den nyeste statistikken fra SSB viser at 27 prosent av alle elever ikke fullfører videregående opplæring, i løpet av fem år. Når en elev står i fare for å ikke fullføre, er oppfølgingstjenesten (OT) raskt på banen.

– Faren er jo at de ikke kommer seg i arbeid eller i noen annen aktivitet. 

Deres ansvar er å få elever tilbake i aktivitet. Det kan være å få de i arbeid, i tiltak gjennom NAV, tilbake på skolebenken eller til prosjektet iUng på Furene.

Ann Turid Andersen Ekset er koordinator for OT på Søre Sunnmøre. Hun sier at arbeidet tjenesten gjør er svært er viktig, både for den enkelte elev og for samfunnsøkonomien.

– Faren er jo at de ikke kommer seg i arbeid eller i noen annen aktivitet. Det er velig viktig at vi jobber hardt for at flere fullfører, og dette er noe det satses på nasjonalt nå, forteller Ekset. 

En seier for hver ungdom

Ekset forteller at mange av de som havnet i NAV-systemet på 80-tallet, grunnet avsluttet utdanning, fremdeles er der. Hun sier at risikoen for å havne på tiltak som det heter, er mye større om en ikke fullfører videregående opplæring.

Derfor er avgjørende å få de som faller utenfor skolen tilbake i aktivitet.

– For hver elev jeg greier å hjelpe er det en seier, for både eleven og for
samfunnsøkomien og skolesystemet.

Ekset påpeker at man aldri må gi opp en ungdom:

– Om man har startet et arbeid med en ungdom må man følge det opp og være tilstede. Gi ungdommene hjelpen de trenger for å komme i gang igjen, forteller hun.  

Les også: lærlingplass-krise i elektrobransjen

Mange sliter med psykisk helse

Ekset har også lang erfaring som rådgiver ved Ørsta videregående skole. Hun ser en klar sammenheng mellom psykisk helse og at mange elever
faller ut av skolen.

– Det er en stor gruppe som sliter med psykisk helse, og prosenten har økt voldsomt. Det tror jeg kanskje henger sammen med samfunnet vi lever i. Du skal falle inn i en ganske streng mal: ha de rette klærne, være flink på skole,
flink i sport, forteller hun.  

Riksrevisjonen gransket OT-tjenestene i landet mellom 2015-2016. I følge Ekset fant de da ut at tjenestene var for dårlige jevnt over i hele landet, også i Møre og Romsdal. For å bedre strukturen og samarbeidet mellom de ulike kontorene ble det da opprettet fire OT-koordinatorer i Møre og Romsdal, og også flere tiltak som utvidet helsesøster- og rådgivertjeneste ble satt i gang blant annet ved Ørsta videregående skole. 

Ekset er glad for at problematikken blir tatt på alvor, og at flere tiltak er satt i gang, men mener tett oppfølging og relasjonsbygging med elevene er det viktigste for å få opp gjennomføringsprosenten. 

– Det viktigste er at de blir tatt ordentlig hånd om, og får hjelp til å komme seg videre. Vi må se dem, ta dem på alvor, og ta tak i de ressursene vi vet at ungdommene sitter på. 

Prosjekt for ungdom på Furene

For ungdommene som faller fra videregående skole er iUng-prosjektet ved Furene i Ørsta noe de kan være med på. iUng er et prosjekt i regi av utdanningsavdelingen i Møre og Romsdal, og er rettet mot ungdom som har skolerett, men ingen skoleplass.

Børge Sætre er leder for prosjektet, og han sier de får mange gode tilbakemeldinger fra ungdommene på opplegget.

– Dette er et prosjekt som har hjulpet mange. Her kan de være et år i stedet for å gå på skole og finne ut hva de egentlig har lyst til å bli, forteller Sætre. 

Gjennom iUng-prosjektet går ungdommene først gjennom en karriereveiledning for å finne ut hva de kunne tenke seg å holde på med. Etter den delen skal de ut i praksis for å kjenne på det å være i arbeidslivet, og får å få kunnskap innenfor en yrkesgruppe de kunne tenkt seg å jobbe i.

Siden Furene er en arbeids- og inkluderingsbedrift, stiller de med interne praksisplasser hvor ungdommene blant annet kan jobbe i kantine,
ved aktivitetssenter, med mekanisk produskjon og mer. Men målet er å få dem ut i ekstern praksis.

– Selv om vi også har muligheten til å tilby dem intern praksis er det jo aller best om de får prøve seg hos en ekstern bedrift. Vil de for eksempel bli barnehagelærer, så er det jo mest naturlig å prøve å finne en praksisplass til dem i en barnehage, forteller Sætre.

Han sier iUng-prosjektet har en helt tydelig målsetning:

– Vi vil få dem tilbake på skole eller ut i arbeid etter endt år her.